Miljø- og erhvervsfolk diskuterer farlig kemi

Arrangørerne: Fra venstre: Vibeke Plambech, Dansk Industri, Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd og Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv. Foto: Ulla Skovsbøl

FARLIG KEMI – Det Økologiske Råd sætter sammen med Dansk Industri og Dansk erhverv udfasning af farlige kemikalier på dagsordenen.

Der er brug for at intensivere arbejdet med at udfase de problematiske kemikalier, som findes i ganske almindelige hverdagsprodukter, mener Det Økologiske Råd, som tirsdag den 22. april holdt seminar om substitution af kemikalier i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og brancheorganisationen Kemi & Life Science.

- Det er opløftende, at vi kan samarbejde med industrien og erhvervslivet om at sætte denne alvorlige problemstilling på dagsordenen, siger kemikaliefaglig medarbejder i Det Økologiske Råd Lone Mikkelsen, der var arrangør af seminaret sammen med Jakob Zeuthen fra DE og Vibeke Plambech fra DI.

- Vi har naturligvis ikke enige på alle punkter, men det er positivt, at vi grundlæggende deler den opfattelse, at det er nødvendigt at udfase flere farlige kemikalier af hensyn til miljø og sundhed, siger Lone Mikkelsen.

Langsommelige REACH

Ind til videre har EU’s kemikalielovgivning REACH ikke kunne sikre, at processen skrider frem i et tempo, der står i forhold til omfanget af problemet med kemikalier i de produkter, vi omgiver os med hver dag, erkendte kontorchef i Miljøstyrelsen Henrik Søren Larsen på mødet. Det går alt for langsomt med at få registreret de nødvendige data på de ca. 30.000 kemikalier, som er omfattet af REACH.

Derfor er det ikke nok at læne sig tilbage og vente på at EU-reglerne skal virke, påpegede sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege på mødet.

- Vi skal i høj grad satse på EU-lovgivningen som middel til at substituere de farlige kemikalier, men der er andre, nationale redskaber, som vi også må tage i brug, sagde han.

- Et af dem er grønne afgifter. Siden 2000 har vi for eksempel haft en afgift på blød PVC og ftalater, som har virket med succes, og vi har også afgift på industrielle drivhusgasser indført i 2001. Men vi bør bruge afgifterne mere, og Det Økologiske Råd foreslår, at der for eksempel også kommer afgift på bromerede
flammehæmmmere samt behandlet træ og imprægneringsmidler.

Grøn indkøbspolitik i det offentlige er vigtig, understregede Christian Ege.

- Det offentlige skal være med til at sikre efterspørgslen på mere miljøvenlige produkter, som er nødvendig, for at virksomhederne vil gå i gang med at udfase de problematiske kemikalier, sagde han.

Vi har brug for en bedre kombination af EU-lovgivning, afgiftspolitik, grønne indkøb i det offentlige og virksomhedernes frivillige substitution, sagde han på mødet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: