Mette Bock havnede i Detektor

GYLLEGATE – Kvælstof er et problem for dansk vand, og forureningen kommer hovedsageligt fra dansk landbrug. Mette Bock, der er landbrugsordfører for Liberal Alliance, erkender i tv-programmet Detektor på DR, at hun tog fejl, da hun påstod det modsatte.

Kvælstof er et problem for dansk vand, og forereningen kommer hovedsageligt fra landbrug, må en uheldig Mette Bock fra Liberal Alliance nu modstræbende erkende. Grafik: Fra omtalen på DR.

Liberal Alliances landbrugsordfører Mette Bock afviste i sidste uge i en debat med Ida Auken på DR2-programmet Deadline, at landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet overhovedet udgør et problem.

Mette Bock fastholdt stædigt, da hun blev spurgt helt konkret, at det er »fagligt korrekt«, at »kvælstof ikke er et problem for dansk vand«, og at »forureningen ikke kommer fra landbruget«.

- Nej, det kan du ikke (sige). For du står helt alene, og du kommer i Detektor lige om lidt, lød det omgående fra Ida Auken.

Ida Auken havde ret
Og ganske rigtigt. Programmet Detektor på DR, som tjekker politikernes brug af tal og fakta i den politiske debat bed også mærke i den bemærkelsesværdige påstand fra den liberale ordfører.

Det er nemlig hverken korrekt, at kvælstof ikke er et problem for dansk vand, eller at forureningen ikke kommer fra landbruget, kan Detektor i dag fastslå.

- Mette Bock, kan du sige mig i dag, at kvælstof ikke er noget problem for dansk vand, og at forureningen ikke kommer fra landbruget, spurgte Ida Auken.

Ikke den eneste kilde
Mette Bock erkender over for Detektor, at landbruget forurener via udledningen af kvælstof. Men hun understreger, at landbruget ikke er den eneste kilde til forureningen.

- Landbruget har selvfølgelig et tryk på vores natur. Når landbruget anvender kvælstof, skal det gøres, så det ikke ødelægger naturen. Men min pointe er, at landbruget ikke er den eneste kilde til udledningen af kvælstof, siger hun og tilføjer:

- Jeg mener, vi skal være opmærksomme på alle de steder, der udleder kvælstof. Både industri, parcelhuse og så videre. Jeg mener, at kvælstof skal håndteres.

Hvis jeg havde haft mere tid
- Men hvorfor erklærer du dig så enig i, at landbruget ikke forurener og at kvælstof ikke er et problem?, spørger Detektor.

- Vi sidder i en debat, og der bliver jo slynget rigtig mange ting ud. Hvis jeg havde haft mere tid til at tænke mig mere om hver gang, jeg svarede, havde jeg nok formuleret mig mere præcist, siger hun i programmet.

Liberal Alliance er kendt for at have meget tætte forbindelser til Bæredygtigt Landbrug, som har gjort det til en mærkesag at overbevise resten af samfundet om, at landbrugets brug af gødning ikke har nogen væsentlig effekt på miljøet.

De nyeste tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at landbruget står for over 70 procent af den samlede udledning af kvælstof. Resten kommer fra spildevand og den naturlige baggrundsudvaskning – altså nitrat, der findes i naturen i forvejen.

Se også klip fra Deadline.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: