Markedet kalder på flere øko-landmænd

ØKOLOGI – Markedet for økologiske varer boomer, og mange nye landmænd skrotter marksprøjten og slipper dyrene ud af staldene. Økologisk Landsforening tror nu på, at den forrige SR-regerings mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020 kan nås.

Forbrugere vælger i stigende grad jordbær og andre økologiske varer, som ikke må sprøjtes og derfor ikke indeholder rester af sprøjtegift. Foto: Økologisk Landsforening

Det økologiske landbrugsareal var i maj 2015 vokset med blot to procent i forhold til samme tid året før, viser nye tal fra NaturErhvervstyrelsen. Men siden da har mange nye landmænd fået mod på økologi.

I de sidste seks måneder 2015 tog 350 bedrifter springet og holdt op med at sprøjte deres marker og slap dyrene løs på markerne, og i år har danske landmænd søgt om økologisk arealtilskud til et rekordstort areal.

Massiv tilgang
Økologisk Landsforening glæder sig over udviklingen, og Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, regner med, at den vil fortsætte de kommende år.

- Det er utroligt glædeligt at se, at omlægningen af danske marker til økologi er begyndt at tage fart, siger han.

- Der var en massiv tilgang af økologiske bedrifter i 2015. Og sammenholdt med ansøgning om økologisk arealtilskud til et rekordstort areal på mere end 41.000 hektar i år – svarende til en stigning på ca. 22 procent fra det nuværende niveau – tegner det et tydeligt billede af et landbrug, der lytter til danskernes ønske om mere økologi.

31. maj 2015 var der 2.636 økologiske landbrug med et samlet økologisk areal på 179.808 hektar. Men ved udgangen af 2015 var antallet af økologiske landbrug imidlertid vokset til 2.991, og den samlede tilgang af økologiske bedrifter i 2015 var den hidtil største siden årtusindeskiftet.

Den nye statistik tager således ikke højde for de ekstraordinært mange landmænd, der søgte om økologisk arealtilskud i den udvidede ansøgningsrunde med frist i september sidste år. De omkring 350 landbrug, der har ansøgt om økologisk autorisation efter 31. maj 2015, indgår derfor først i statistikken for 2016.

Markedet kalder på flere økologer
Ifølge Per Kølster kalder markedet i høj grad på en større produktion af økologiske varer.

Salget af økologi i den danske dagligvarehandel er steget i mere end ti år i træk. Øko-salget til landets professionelle køkkener er tredoblet siden 2009, og eksporten af danske øko-varer er syvdoblet på ti år.

- Den store efterspørgsel får flere og flere landmænd til at tage skridtet og parkere marksprøjterne – med store samfundsfordele til følge, siger han.

Flere øko-marker giver nemlig flere sunde øko-varer, som er fri for rester af sprøjtegifte. Og sprøjtefri marker er også med til at sikre en rig natur og rent drikkevand til vores børn og børnebørn.

- Det betyder også, at flere dyr får et liv med god plads og mulighed for at komme ud under åben himmel. Samtidig bliver det væsentlig mere interessant at være økologisk forbruger, når udvalget af økologiske varer vokser. Der er behov for flere øko-varer derude på hylderne, påpeger økologernes formand.

Udviklingen vil fortsætte
Per Kølster tror på, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år.

- Virksomheder, detailhandel og eksportmarkeder meddeler samstemmende, at forbrugernes interesse for økologiske fødevarer bliver mere og mere tydelig. Og samtidig mærker vores landbrugskonsulenter en bred og markant stigende interesse for omlægningstjek hos alt fra bærproducenter til svineproducenter.

- Jeg er overbevidst om, at målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020, som den forhenværende regering satte, er indenfor rækkevidde, vurderer Per Kølster.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: