Madspild kan brødføde tre milliarder mennesker

MIN GRØNNE OMSTILLING – Vi anvender en fjerdedel af verdens landbrugsareal til at producere mad, der alligevel ender direkte i skraldespanden. Ved hjælp af blot 25 procent af verdens madspild kunne vi brødføde alle de mennesker, der sulter.

OrganicTodays Hanna Snorradottir er i fuld gang med at skære familiens madspild ned til et minimum.

Vi syntes egentlig, at vi havde fundet vores motivation og vores hvorfor, i forhold til at påbegynde reduktionen af madspild i vores lille hjem. Men så faldt vi over interessante fakta over madspild i et globalt perspektiv på www.stopmadspild.dk.

Her fandt vi også et stort ‘hvorfor vi skal starte med at reducere madspild i hjemmet’.

Det skal vi af solidariske årsager – og det var en kæmpe øjenåbner for os!

Direkte til skraldespanden
Vidste du for eksempel, at omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden, men samtidig er nok til at brødføde tre milliarder mennesker? Det er da helt vildt meget!

Hvad med den her? Med kun 25 procent reduktion af madspildet vil vi kunne brødføde de ca. 842 millioner mennesker, som sulter i verden!

For at give et dig visuelt billede på madspild – så hold fast her:

28 procent af planetens landbrugsareal
Der anvendes et areal på størrelse med Mexico (1,4 milliarder hektar) til at producere mad, der er spildt. Dette svarer til 28 procent af verdens landbrugsareal. (Det er da helt uhyrligt stort areal!)

24 procent af al vand i verden, som anvendes til landbrug – bruges til at producere mad til skraldespanden. (Og her skal man tænke over, at det sker faktisk mange steder i verden, hvor der i forvejen er vandmangel.)

Vi blev ikke helt overraskede, da vi så fandt ud af, at vi i den vestlige verden er de største ‘madsvin’.

Hele 51 procent af maden i den vestlige verden går til spilde hos restauranter, i storkøkkener, foodservice-industrien og sidst men ikke mindst i de private husholdninger.

I Danmark tegner husholdningerne sig for hele 89 procentaf spildet – så her kan vi hver især virkelig starte en anti-madspild-revolution ved at ændre lidt på vores vaner og mindset.

Fødevarehjælp
For at give jer et andet billede på madspild – så var verdens samlede mængde af mad, som var givet til fødevarehjælp til fattige lande i 2008, på 6,3 millioner ton. Dette er mindre end en tiendedel af den mængde mad, som britiske forbrugere smider ud hvert år. Ja – du læste korrekt! En tiendedel!

Hvis vi leger lidt med tanken om, at madspildet i England svarer til det i Danmark – så vil hver familie kunne spare 7.200 kroner om året ved at reducere madspild. Penge – som i princippet kunne foræres til godtgørende formål – blandt andet til at reducere sult i verden. Bare en tanke (og kald mig bare naiv)!

Madspild får prisen til at stige
Jeg synes, det er værd at afslutte min blog med ordene fra generalsekretæren i Dansk Røde Kors – Anders Ladekarl. Han siger:

- Den vestlige verdens overforbrug af mad påvirker de globale fødevarepriser. Jo mere vi forbruger (og jo mere vi smider ud), desto større er den globale efterspørgsel på mad og desto mere stiger fødevarepriserne globalt.

Det er her, at jeg får en enorm lyst til at være solidarisk. Hvis jeg kan være bevidst om mit eget ansvar og reducere mit eget madspild – kan jeg faktisk gøre en forskel for de fattigste – ja selvom det kun er en brøkdel . Hvis vi alle gør vores andel – kan vi alle være med til at gøre verden bare en lille smule bedre.

Hanna Snorradottir skriver jævnligt på OrganicToday.dk om sine overvejelser, idéer og erfaringer med familiens grønne omstilling.

Kilder:

  • Rapporten “The food we waste” af WRAP (Waste & Resources Action Programme) – 2008
  • FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO, rapport ”Global Food Losses and Food Waste” -2011
  • FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO’s initiativ SAVE FOOD – 2014
  • FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO, rapport “Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources” – 2013
  • World Resources Institute – 2014
  • Julian Carroll, Adm. Direktør hos EUROPEN, i forb. med FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO’s kongres SAVE FOOD – 2011

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: