Lystfiskerne gavner økonomien

LYSTFISKERI: Fra i dag 16. april kan lystfiskere igen kaste snøren ud efter fede laks i Skjern Å, Storå og andre jyske åer. Laksefiskeriet lukker igen til efteråret for at beskytte bestanden, når fiskene gyder.

Lystfiskerne gavner samfundsøkonomien. Her er fødevareministger Dan Jørgensen er ude med snøren.

Fiskeriet bliver åbnet i Storå og Skjern Å samt i Vadehavsvandløbene dvs. Varde Å, Ribe Å-systemet, Kongeåen, Sneum Å, Brede Å og Vidåen. Laksefiskeriet lukker igen til efteråret for at beskytte bestanden, når fiskene gyder.

Laksefiskeri gavner samfundsøkonomien
Ifølge en analyse fra COWI, KORA og DTU Aqua kastede 3.700 lystfiskere snøren i Skjern Å i håbet om at få en laks på krogen i 2014.

Analysen, som blev lavet for NaturErhvervstyrelsen og § 7-udvalget, viste, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af laks i Skjern Å og den lokaløkonomiske værdi. Det vil sige, at hvis laksebestanden fordobles fra den nuværende bestand på 4.000 laks til en 8.000 laks årligt, så forventes den lokaløkonomiske værdi at stige fra de nuværende 6,8 millioner kroner til 12,4 millioner kroner årligt. Pengene kommer blandt andet fra lystfiskerturisters hotelovernatninger, restaurantbesøg osv.

Stort potentiale
Analysen konkluderer også, at der i samtlige vestjyske lakseførende vandløb er et stort uudnyttet potentiale i at forbedre og øge laksebestandene. Resultaterne vil formentlig kunne overføres til de øvrige vestjyske laksefiskerier (Storå, Varde Å, Kongeå, Ribe Å, Sneum Å), hvoraf flere allerede har en betydelig lokaløkonomisk værdi.

Samlet set peger meget ifølge analysen på, at der kan være betragtelige lokal- og samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre leveforholdene for de jyske laksebestande (fjernelse af spærringer, etablering af gydebanker mv.) og samtidig forvalte et bæredygtigt og attraktivt lystfiskeri, hvor chancerne for at fange laks er gode.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: