London har mere end 600 skolehaver

SKOLEHAVER – I London har mere end 600 byskoler i de seneste år anlagt skolehaver opmuntret af byens borgmester Boris Johnson og miljøorganisationen Capital Growth.

Londons skolebørn er vent til at få jord under neglene. (Foto: Ulla Skovsbøl)

I anledning af Olympiadeåret var det bystyrets og Ngo’ernes mål, at der skulle etableres 2012 nye growing spaces rundt om i storbyen.

De mange nye dyrkningssteder skulle anlægges som fælles byhaver, urban gardens, på sportspladser, i baggårde, på hustage og andre utraditionelle steder.

Formålet var at at sende et signal om byens vilje til at fremme en bæredygtig udvikling, klimabevidst adfærd og til at forkorte fødevarernes food mileage – længden af den vej, maden tilbagelægger, før den havner på tallerkenen.

Et grønt klasselokale i det fri
Mange af de nye haver er skolehaver, der også tjener en række pædagogiske formål. Haven er kommet på den skolernes pædagogiske dagsorden som et alternativt, udendørs læringsrum i London lige som i mange andre storbyer i Europa og USA.

Også i Danmark har der i de seneste år været stor interesse for haven som læringsrum, men især i store byer er det en stor udfordring at få skolehaverne til at fungere. Derfor er erfaringerne fra London spændende i en dansk sammenhæng.

Læs mere om skolehaverne i London på skolehavesitet skolehaver.com

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: