Lokale vandråd kan få indflydelse

Lokale vandråd skal have mulighed for indflydelse. Foto: Colourbox

VANDMILJØ – De kommende vandområdeplaner skal ikke laves bag lukkede døre. Derfor har miljøminister Ida Auken fremsat en ny lov om vandplanlægning. Loven skal blandt andet give mulighed for at indføre lokale vandråd.

Sportsfiskere, landmænd og andre med interesse i lokale åer og vandløb kan fremover få mere indflydelse på det danske vandmiljø.

Det kan ske i lokale vandråd, som miljøminister Ida Auken vil give mulighed for at indføre som en del af de næste vandplaner.

 

Kan give deres besyv med

- Jeg synes, det giver god mening, at de lokale organisationer og foreninger giver deres besyv med, når det handler om lokale vandløb, siger Ida Auken.

- De første vandplaner blev lavet af den tidligere regering uden nogen form for inddragelse af omverdenen. Det vil jeg lave om på, og derfor skal der i de næste vandområdeplaner kunne oprettes lokale vandråd, som kan komme med forslag til forbedringer af vandmiljøet, siger hun.

Forslaget om at indføre vandråd er en del af det nye koncept for vandplanlægning, der blev fremsat i Folketinget torsdag i denne uge.

Loven danner ramme om de kommende vandområdeplaner, som skal gælde fra 2016-2021.

 

Invitation til interessenter

Danmark er delt op i 23 vandoplande, og der kan oprettes ét vandråd for hvert – dog flere for de største oplande. Det er kommunerne, der skal oprette vandrådene, hvis interessenterne ønsker det.

Deltagerne kan være erhvervs- og interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danva, Friluftsrådet, sportsfiskerne, lokale organisationer osv.

- Vandrådene kan diskutere, hvad der giver mest mening i det enkelte vandløb. Er det fjernelse af spærringer i åen, genslyngninger eller noget helt tredje. Det skal de være med til at vurdere, så vi i sidste ende får den bedst mulige løsning, siger Ida Auken.

 

Skal være mindre bureukratiske

Den nye lov om vandplanlægning indeholder ud over de nye vandråd også forslag, der skal gøre vandplanerne mindre bureaukratiske at arbejde med for både kommunerne og staten.

Klageadgangen ændres også, så man kan ikke klage over, hvordan vandområdeplanen er blevet til, eller hvilke mål der politisk er vedtaget. Det bringer klageadgangen på linje med det øvrige natur- og miljøområde, og man kan fortsat klage over konkrete afgørelser, hvis man som landmand eller virksomhed bliver påvirket af vandområdeplanen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: