Lilleholt har udpeget nyt klimaråd

KLIMA – Ministeren har udpeget seks medlemmer, som sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet de næste fire år. Marie Trydeman Knudsen er ny, resten er gengangere.

Afsmeltningen foregår langt hurtigere end for blot få år siden, og det vil få store konsekvenser i de kommende årtier. Foto: Colourbox

I sidste øjeblik før et kommende folketingsvalg, har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) udnævnt de seks medlemmer, som sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet de næste fire år.

Marie Trydeman Knudsen, Jørgen Elmeskov, Jette Bredahl Jacobsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen og Poul Erik Morthorst. Fem af Klimarådets medlemmer er gengangere fra rådets første fireårige periode, mens Marie Trydeman Knudsen er ny og afløser Pia Frederiksen, som har ønsket at stoppe.

»Et stærkt Klimaråd er nu komplet med formand og seks medlemmer. Rådet er rigtig godt sammensat, da medlemmerne har ekspertise inden for transport, landbrug, energi, miljø og økonomi. Det er de områder, som er kritiske i forhold til at overholde Danmarks mål om klimaneutralitet senest i 2050«, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt om udnævnelsen.

Lilleholt fyrede formanden
Klimarådet blev oprettet for fire år siden og har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark når sine klimamål og -forpligtelser. For nylig fyrede Lilleholt rådets første formand, Peter Birch Sørensen, der har siddet i rådets formandsstol de seneste fire år. Klimarådet udgav under Birch Sørensen en række klimarapporter, som var stærkt kritiske overfor regeringens klimapolitik.

»Der bliver nok at tage fat på med de næste faser af den grønne omstilling af vores samfund. Jeg vil se frem til at modtage rådets anbefalinger til de kommende skridt«, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt i en udtalelse.

FAKTA om Klimarådet

  • Klimarådet har syv medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges én gang.
  • Klimarådet har de kommende fire år følgende syv medlemmer: Formand: Peter Møllgaard. Øvrige medlemmer: Marie Trydeman Knudsen, Jørgen Elmeskov, Jette Bredahl Jacobsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen og Poul Erik Morthorst.
  • Rådets eneste nye menige medlem, Marie Trydeman Knudsen, er ekspert inden for bl.a. fødevarers klimaaftryk, herunder kulstofoptag i jord og samspil mellem klima og miljø.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: