Lilleholt: Grøn omstilling er for dyr

ENERGI – Prisen for den grønne omstilling er blevet for høj, mener energi- og klimaminister Lars Chr. Lillehollt, som vil rulle PSO-afgiften tilbage.

Prisen for den grønne omstilling er blevet for høj, mener Lars Christian Lilleholt.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mener, at prisen for den grønne omstilling er blevet for høj. Derfor vil han nu skære i den såkaldte PSO-afgift, som Folketinget indførte i forbindelse med liberalisering af energimarkederne i 1998.

Afgiften skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår og har haft sin nuværende udformning siden 2005.

- Da vi indgik den nuværende energiaftale i 2012, var forventningen, at der ville være en årlig PSO-afgift på 3,6 milliarder kroner. Den er nu på mere end otte milliarder kroner. Vi er simpelthen nødt til at se på, hvordan vi kan få reduceret den samlede regning, siger Lars Christian Lilleholt til DR.

Udsigt til faldende PSO-afgift
Udmeldingen kommer efter, at Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen over de kommende års PSO-udgifter. Afskaffelsen af grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker kombineret med en stigende elpris betyder, at PSO-udgifterne vil falde frem mod 2020 på trods af den store udbygning med vindkraft på havet.

Sammenlignet med den tidligere fremskrivning ligger PSO-udgifterne dog på et højere niveau på grund af lavere forventning til den fremtidige elpris.

De færreste taber på høj PSO-afgift
Ifølge Energinet.dk er det kun de færreste elforbrugerne, der taber penge på en høj PSO-tarif. En del af den høje PSO-tarif skyldes nemlig, at forbrugerne har betalt mindre end de skulle i de foregående kvartaler.

En høj PSO-tarif er en direkte konsekvens af, at elprisen er lav. De lave elpriser vil derfor slå igennem på elregningen fra elselskaberne, selv om PSO-tariffen begrænser fordelen ved en lav elpris.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: