Lettere at omstille til økologisk svinehold

Miljøministeren vil gøre det lettere for landmænd at omlægge til økologisk svineproduktion, afprøve nye miljøteknikker og pleje naturarealer. Samtidig skærer et nyt ændringsforslag ned på bureaukratiet.

Fremover bliver landmændenes hverdag nemmere, når de skal lave små ændringer i bedriften til gavn for miljøet. Et nyt forslag gør det lettere at få grønt lys til at omlægge til økologisk svineproduktion, afprøve nye miljøteknikker eller pleje naturarealer ved at køer, får eller andre dyr kan afgræsse dem.

Ifølge Miljøministeriet rummer forslaget også en udvidelse af en gældende anmeldeordning, hvor husdyrproducenterne i visse situationer kan udvide produktionen, hvis miljøbelastningen ikke overstiger det allerede godkendte.

- Tidligere har selv visse små ændringer til gavn for miljøet krævet en omfattende miljøgodkendelse, og det har mange landmænd med rette oplevet som unødvendigt bureaukrati. Nu foreslår vi ændringer, så det bl.a. bliver meget nemmere for landmænd at anskaffe sig græssende dyr, og det er nødvendigt for plejen af vores naturarealer, siger miljøminister Ida Auken.

Mindre bureaukrati

Det nye ændringsforslag i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen betyder, at en miljøgodkendelse bliver gjort overflødig, hvis en række konkrete betingelser er opfyldt. Det sparer tid og penge for landmændene og letter administrationen i kommunerne.

- Forbrugerne i Danmark og udlandet efterspørger mere økologi, og forslaget er med til at skaffe mere økologisk kød i kølediskene. Samtidig bidrager det til regeringens nye initiativ: Økologisk Handlingsplan 2020, hvor målet er, at dobbelt så meget landbrugsjord bliver dyrket økologisk, siger Ida Auken.

- Regeringen arbejder intenst for en grøn omstilling af Danmark. Derfor er det også vigtigt, at vi skaber de bedste muligheder for, at landmændene kan afprøve nye miljøeffektive teknologier på gårdene, forklarer miljøministeren, der nu sender et ændringsforslag til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til høring.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: