Langeland kan brande sig på grøn energi

ENERGI – Vindmøller, kraftvarme og solceller dækker hvad der svarer til 177 procent af elforbruget på Langeland.

Langeland har masser af vindmøller og solceller. Foto: Gustav Bech

I Danmark leverer vindenergien, hvad der svarer til 42 procent af det årlige elforbrug, men lokalt kan dækningen være meget højere. Langeland er et af de områder, der viser verden, at vindenergi og andre former for vedvarende energi kan være lettere at indpasse i elsystemet end forventet.

- Vindmøllerne på Langeland dækker 164 procent af forbruget, og hvis vi tæller elproduktionen fra kraftvarmeværket i Rudkøbing og solcellerne med, kommer den grønne elproduktion op på, hvad der svarer til 177 procent, fortæller direktør Kim Henning Hansen fra Langelands Elforsyning til Energy Supply.

Han har år været med i en række arbejdsgrupper, som skulle vurdere hvor mange vindmøller, der var plads til i det danske elsystem. Dengang kendte man ikke teknologi så godt.

- Vi var bekymrede på Langeland, men alle vores bekymringer er blevet gjort til skamme. Vi har faktisk ikke tekniske udfordringer her på øen, fastslår Kim Henning Hansen.

Skal blive bedre til branding
Langeland har ca. 12.500 indbyggere, så der er cirka tre gange så mange langelængere som samsinger.

Samsø er kendt verden over for sin ekstremt høje andel vedvarende energi – et kendskab, der blandt andet skyles, at store dele af lokalsamfundet er engageret, og at direktør Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi er dygtig til at sælge den gode historie både nationalt og internationalt.

Kim Henning Hansen fastslår, at Langeland fremover skal blive bedre til at brande sig selv.

- Vi bruger slet ikke vores grønne profil nok. Vi har en god fortælling, som vi skal blive bedre til at formidle, siger direktørentil Energy Supply.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: