Landmænd tjente mere sidste år

Lavere omkostninger forbedrede landbrugets økonomi fra 2010 til 2011, viser nye tal fra landbrugets videncenter.

Både kvæg-, plante- og svineproducenter fik bedre tal på bund-linjen i 2011 end i 2010. Det viser beregninger i tre nye pjecer om produktionsøkonomien i 2011 for hver af de tre driftsgrene, udsendt af Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion.

Lavere omkostninger gav bedre økonomi

Inden for planteavl var driftsresultatet gennemsnitligt 46.000 kroner bedre per bedrift i 2011 end i 2010.

-Resultatet for planteavlerne i 2011 er baseret på høstudbytter og afgrødepriser på nogen-lunde samme niveau som i 2010, men kombineret med lavere omkostninger giver det alt i alt et resultat, der er lidt bedre for 2011 end for 2010. Det aktuelle prisniveau lover godt for planteproducenternes resultat for 2012, men medfører jo desværre højere foderpriser for de mange landbrug, der har husdyrproduktion, siger Carl Åge Pedersen, direktør, Viden-centret for Landbrug, Planteproduktion.

Negative resultater blev vendt i 2011

Også de danske mælkeproducenter fik økonomisk fremgang fra 2010 til 2011. Totaløko-nomien for mælkeproducenterne i 2011 var væsentligt bedre end i de foregående år. Det gennemsnitlige driftsresultat steg med 267.000 kroner og blev dermed igen positivt efter to år med negative resultater.

-De to væsentligste årsager til fremgangen var højere mælke- og oksekødspriser. Siden 2011 har situationen imidlertid ændret sig væsentligt til det værre for mælke- og oksekøds-producenterne. Den fremgang, vi så i resultatet for 2011, står desværre på ingen måde mål med de udfordringer, som siden er kommet til i form af fald i mælkepriser og stigning i fo-derpriser, siger Gitte Grønbæk, direktør, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: