Landmænd får millioner til grøn omstilling

40 millioner kroner ekstra skal lokke landmændene med på idéen om grøn omstilling. Initiativet skal understøtte regeringens grønne visioner, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov er klar med nye million-tilskud for at få landmændene til at omstille.

Fødevareminister Mette Gjerskov afsætter 40 millioner kroner ekstra fra Landdistriktsprogrammet til at iværksætte en målrettet indsats, der understøtter regeringens vision om grøn omstilling.

- Vi står over for mange nye udfordringer på eksempelvis klimaområdet, når det gælder grøn energi og landbrugets produktionsvilkår. Vi har behov for at sætte nye udviklings- og demonstrationsprojekter i gang, der kan skabe værdifuld ny viden. Derfor har vi prioriteret ekstra midler, der skal hjælpe til at styrke Danmarks position som foregangsland inden for grøn nytænkning, siger Mette Gjerskov.

Skal gavne naturen og gøre livet lettere for landbruget
Pengene skal gå til dem, der har gode ideer til, hvordan man gør livet lettere for landbruget og samtidig gavner naturen. Det kan for eksempel være ved forbedret dyrevelfærd eller nye og målrettede tiltag i mark og stald.

- Vi skal ruste Danmark til en fremtid, hvor vi tager ansvar for menneskers sundhed og miljøets ve og vel. Derfor skal vi også sørge for, at der er midler til rådighed til dem, der aktivt bidrager til at udvikle og optimere landbrugsproduktionen i en grøn retning. Derfor er jeg glad for, at vi ved fælles hjælp har fundet ekstra midler til projekter i landbruget, der bidrager til den grønne omstilling, siger fødevareministeren.

Penge fra fonde og EU´s landdistriktsprogram
Det er landbrugets fonde og EU-midler i landdistriktsprogrammet, der sammen giver mulighed for initiativer på samlet set 80 mio. kr. Pengene kanaliseres over i aktiviteter, der understøtter en bæredygtig og grøn udvikling, herunder aktiviteter inden for vandmiljø, klima, natur, dyrevelfærd, optimal udnyttelse af næringsstoffer og reduktion af forbruget af sprøjtemidler.

- Nye idéer skal spire, så landbruget fortsat kan udvikle sig. Det har hele tiden været min målsætning, at vi skal udvikle det danske landbrug, så det bliver mere grønt. Og for at få den grønne omstilling, er det vigtigt, at vi tilgodeser dem, der tænker i grønne bæredygtige løsninger, siger Mette Gjerskov.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: