EU-besparelser rammer natur og miljø

LANDBRUG – Besparelser på EU’s landbrugsbudget rammer ensidigt den grønne omstilling. Klima og miljø skal ikke betale for krisen i EU, mener Det Økologiske Råd og Dansk Ornitologisk Forening.

(I første version skrev vi, at Danmarks Naturfredningsforening var medunderskriver. Det er ikke korrekt. Vi beklager.)

Eu vil især skære i den del af landbrugsstøtten, som går til grøn omstilling.

To grønne organisation afviser EU-Kommissionens udkast til nedskæringer på landbrugsbudgettet, som især vil gå hårdt ud over den del af landbrugsstøtten, der mest målrettet går til miljø, klima og natur, nemlig de såkaldte landdistriktsmidler.

Ifølge de grønne organisationer vil det bombe indsatsen for natur og miljø 30 år tilbage i tiden, hvis budget-udkastet, som skal forhandles i denne uge, bliver vedtaget.

Vil skære ni procent af landdistriktsmidler
- Vi er dybt bekymrede efter de seneste meldinger fra EU-præsident Van Rompuy, hvor han lægger op til at at skære 9,1 procent af landdistriktsmidlerne, mens den direkte støtte til landmændene, som er tre gange større, ifølge forslaget kun skal beskæres med 5,8 procent, hedder det i en fælles udtalelse fra Dansk Ornitologisk Forening og Det Økologiske Råd, som i et åbent brev nu henvender sig direkte til statsminister Helle Thorning-Schmidt.

De tre organisationer opfordrer indtrængende statsministeren til at tage kampen op på Ministerrådsmødet torsdag og fredag i denne uge for at holde EU-budgettet fokuseret på EU-borgernes behov og undgå nedskæringer i midlerne til landdistriktsudvikling og miljø.

Kan resultere i beskæring på 26 procent
Ifølge forslaget vil de enkelte lande få mulighed for at overføre op til 15 procent af ”de grønne” landdistriktsmidler til den direkte landbrugsstøttte. Hvis alle medlemslande benytter sig af denne mulighed, vil det resulterer i en nedskæringer på ikke mindre end 26 procent i forhold til det nuværende budget for 2007-2013.

- Det vil betyde en total underminering af den mest progressive og fremadrettede del af EU’s fælles landbrugspolitik, understreger de grønne organisationer i henvendelsen til statsministeren.

Klimaindsats og grøn omstilling
Ifølge de tre grønne organisationer er det paradoksalt og overraskende, at EU-præsidentens forslag lægger op til en decideret massakre på de seneste års bestræbelser på at styrke den grønne omstilling til gavn for forbrugere, natur og miljø, når budgettet samtidig lægger op til at øremærke 20 procent til en fælles indsats for klimaet.

- I Danmark betyder opfyldelsen af målsætningerne i de nye Vandplaner, at vi har en kæmpe opgave foran os – denne opgave kan kun løses ved at en langt større del at landbrugsstøtten kanaliseres over til en støtte til en nødvendig bæredygtig omstrukturering af dansk landbrug, hedder det i henvendelsen.

Tidligere udspil til reformen havde varslet en grøn reform og en grønnere landbrugspolitik i den kommende periode. ‘Public money for public goods’, var budskabet – landbrugsstøtten skulle i højere grad anvendes til en sikring af offentlige goder som rent vand, en bedre natur og en reduceret belastning af klimaet.

Øget legitimitet
Det skulle samtidig være med til at give landbrugsstøtten øget legitimitet på et tidspunkt, hvor mange kritiske borgere i EU skælder ud over støtten til en forurenende og miljøskadelig landbrugsproduktion, uddyber organisationerne i brevet til statsministeren.

Det nye udspil, som nu ligger klar til EU’s regeringsledere senere på ugen, går i den modsatte retning. Det varsler en direkte tilbagegang for det grønne islæt i landbrugspolitikken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: