Landbrugspakken kan blive en møllesten for landbruget

LANDBRUG – Danmark skal skære ned på udledningen af ammoniak. Det står i en aftale med EU. Men landbrugspakken trækker den forkerte vej og kan blive en møllesten om halsen på landbruget, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Landbrugspakken er indført uden at skele til, hvilke forpligtelser også Danmark har på natur og miljøområdet. Og nu er vi i konflikt med stort set alle disse forpligtelser, siger Thyge Nygaard, seniorrådgiver og agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

For fem år siden satte Danmark som mål, at vi i 2020 ville have reduceret den sundhedsfarlige ammoniakudledning med 24 procent.

Men i mellemtiden har Venstre-regeringens landbrugspakke fjernet os fra målet.

Landbrugspakken, som blev trumfet igennem sidste forår, fjernede loftet over, hvor meget gødning og gylle, landmændene må udbringe på markerne. Det giver øget ammoniakforurening, og derved bliver det sværere at nå målet for natur og miljø, konkluderer Danmarks Naturfredningsforening.

- Landbrugspakken er indført uden at skele til, hvilke forpligtelser også Danmark har på natur og miljøområdet. Og nu er vi i konflikt med stort set alle disse forpligtelser, siger Thyge Nygaard, seniorrådgiver og agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

- På den måde kan landbrugspakken vise sig at blive en møllesten om halsen på landbruget, fordi de indsatser, der skal dæmme op for den ekstra forurening, ikke var på plads, da pakken blev gennemført og stadigt ikke er på plads, forklarer han.

Mere udledning af ammoniak
Han bakkes op af Ole-Kenneth Nielsen, der er specialkonsulent ved Aarhus Universitet:

- Hvis man ikke havde gennemført landbrugspakken, så var det nemmere at nå målet. Det er en væsentlig del af forklaringen bag, at man nu er kommet længere væk fra målet, siger han til Altinget Miljø.

Landbrugspakken øger ammoniakudledningen med 2.100 ton frem mod 2020, fordi landbruget har fået lov til at sprede mere kunstgødning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: