Landbrugets pesticider er blevet giftigere

SPRØJTEGIFT – På fem år er sprøjtemidlernes belastning steget med mere end en tredjedel. Miljøministeriets årlige statistik sætter for første gang tal på, hvor meget de solgte sprøjtegifte belaster vores sundhed og miljø.

Landbrugets sprøjtemidler fylder ikke så meget som tidligere, men giftigheden er øget.

Landmændene sprøjtede sidste år deres marker oftere, end de gjorde i 2010. Behandlingshyppigheden er steget fra 2,80 i 2010 til 3,18 i 2011. Det er en stigning på 13 procent. Det skyldes især øget salg af glyphosat, der sidste år slog alle rekorder, oplyser Miljøministeriet.

- Det seneste årti er brugen af sprøjtemidler galoperet derudad. Den udvikling skal vi have vendt nu, siger miljøminister Ida Auken.

Nye oplysninger i statistikken
Bekæmpelsesmiddelstatikken 2011 indeholder for første gang oplysninger om både den velkendte behandlingshyppighed og den nye pesticidbelastningsindikator (PBI).

Behandlingshyppigheden viser, hvor mange gange markerne sprøjtes, mens belastningsindikatoren i højere grad viser, hvad det er, der sprøjtes med, og hvor meget sprøjtemidlerne belaster vores miljø og sundhed.

Belastningsindikatoren (PBI) viser, at landmændene det seneste år har købt lidt mere skånsomme midler end året før, hvilket hovedsagligt skyldes en udbredt brug af et billigt og mindre skadeligt insektmiddel. I 2010 er PBI’en udregnet til 3,55, mens den i 2011 ligger på 3,27.

Belastningen er steget 35 procent på fem år
Set over en fem-årig periode er sprøjtemidlernes belastning af miljø og sundhed steget med 35 procent fra 2007 til 2011.

- Danskernes sundhed og vores natur bliver markant mere belastet af sprøjtemidler end for blot fem år siden. Det er den helt forkerte vej, og derfor stopper det nu, erklærer Ida Auken.

- Denne regering har allerede indført en afgift på de mest belastede sprøjtemidler, der skal tvinge brugen ned, og vi kommer snart med endnu flere initiativer. Rent drikkevand er en af vores mest værdifulde ressourcer og en hovedprioritet for mig som miljøminister, siger Ida Auken.

Mette Gjerskov: Sund fornuft at skifte
Også fødevareminister Mette Gjerskov er klar i mælet.

-Mit budskab er klart: Landmændene skal hurtigt tilpasse forbruget af sprøjtegift til den kommende afgift. Skift over til de midler, der har den laveste afgift, for det er også de midler, der belaster miljø og mennesker mindst. Det er sund fornuft for landmandens økonomi og det er ansvarligt overfor miljøet, lyder det fra Mette Gjerskov.

Læs Miljøministeriets Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: