Landbrugets fonde skal undersøges

LANDBRUG – Over halvdelen af de skattekroner, staten samlet set overfører til landbrugsfondene, ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter, SEGES. Den fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom, siger CBS-professor Peter Maskell til Mandag Morgen.

Landbrug & Fødevarer fordeler over halvdelen af pengene til sig selv. Foto: Colourbox

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge »uregelmæssigheder« i landbrugsfondene på Axelborg, som hvert år uddeler omkring en halv milliard offentlige kroner til udviklingsprojekter i landbruget, skriver Mandag Morgen.

Fondene er totalt domineret af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, der både er sekretariat, bestyrelse og primær modtager af de mange penge. Desuden er det også Landbrug & Fødevarer, der står for evaluering og effektmåling af udviklingsprojekterne, og det er en konstruktion, der har mange kritikere.

Fætter-kusine-konstruktion
- Den fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom, siger CBS-professor Peter Maskell til Mandag Morgen.

Han suppleres af vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, som har indgående kendskab til landmændenes uddelingspraksis, da han også er næstformand i den største af fondene, nemlig Promilleafgiftsfonden for landbrug, som fordeler de fleste midler.

- Der er en alt for stor risiko for, at pengene bruges til at cementere det etablerede landbrug og de etablerede landbrugsinstitutioner frem for skabe den innovation og udvikling, erhvervet har så meget brug for, siger Vagn Jelsøe til Mandag Morgen.

Mandag Morgen har gennemgået regnskaberne i landbrugsfondene i perioden fra 2012 til 2015, og kortlægningen viser, at ca. 55 procent af de 450-500 millioner kr., staten samlet set overfører til landbrugsfondene, år efter år ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter SEGES.

Uddeler 240-275 millioner til sig selv
Landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer uddeler gennem et unikt fondssystem hvert år mellem 240 og 275 millioner skattekroner til sig selv. Det er penge opkrævet af staten i landbrugsafgifter med det formål at sikre landbrugets konkurrenceevne.

Mandag Morgens kortlægningen viser også, at Landbrug & Fødevarer agerer både sekretariat, medlem af fondsbestyrelserne og primær modtager af fondspengene – og tilmed selv forestår evalueringerne af projekterne. Erhvervsorganisationens mange kasketter og den nuværende uddelingspraksis høster hård kritik fra eksperter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: