Landbruget stævnes i sag om MRSA

MRSA – Dansk Journalistforbund stævner Landbrug & Fødevarer i sag om de resistente MRSA-svinebakterier. Det sker for at modgå Landbrug & Fødevarers krav om hemmeligholdelse af oplysninger om, hvilke landbrug der er inficeret med svine-MRSA.

Kjeld Hansen (tv) og Nils Muldvad under forårets retssag i Aarhus om de hemmeligholdte MRSA-lister.

Landbrug & Fødevarer bliver nu stævnet af Dansk Journalistforbund (DJ) på vegne af to journalister. Det sker i et forsøg på at standse organisationen i at forhindre Fødevarestyrelsens udlevering af dokumenter om landbrug, der er inficerede med svine-MRSA-bakterier, skriver Dagbladet Information.

Tilbage i juni udtalte Folketingets Ombudsmand, at Fødevarestyrelsen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde oplysninger om, hvilke svinefarme der er smittet med svine-MRSA, sådan som styrelsen først havde lagt op til i en afgørelse over for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen.

Da Fødevarestyrelsen ville efterleve Ombudsmandens udtalelse, stævnede Landbrug & Fødevarer staten for at få omgjort afgørelsen om at give journalisterne aktindsigt, og denne stævning har opsættende virkning på udlevering af aktindsigten.

Materialet skal udleveres
- Vi er indtrådt i sagen og nedlægger selvstændig påstand om, at materialet skal udleveres, og at Landbrug & Fødevarers krav om opsættende virkning skal afvises, siger Dansk Journalistforbunds advokat, Tyge Trier til Information.

Ifølge DJ er oplysningerne om svine-MRSA-inficerede landbrug af stor offentlig interesse, fordi de omhandler fødevaresikkerhed. Omvendt argumenterer Landbrug & Fødevarer for, at landmænd ikke skal hænges ud i offentligheden, hvis deres svinebesætninger er smittet.

Sagen har principiel betydning
Forskningschef og ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen, peger på sagens principielle betydning. Ifølge ham drejer sagen sig om, hvorvidt økonomisk stærke organisationer skal have »mulighed for at hindre offentlighed ved at anlægge retssag«. Oluf Jørgensen finder det ‘usandsynligt’, at Landbrug & Fødevarer skulle vinde sagen.

- Det vil undergrave Ombudsmanden, hvis domstolene når frem til en anden konklusion om den aktindsigt, siger han til Information.

Også Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, vurderer, at Landbrug & Fødevarer har en dårlig sag:

- Vi har været meget sikre i vores vurdering af denne sag, og hvis der ikke kommer nye oplysninger frem under retssagen, så går vi stærkt ud fra, at domstolene vil nå samme resultat som os, siger han til Information.

Landbrug & Fødevarers chefjurist Charlotte Bigum Lynæs understreger, at organisationen har ‘stor respekt’ for Ombudsmanden.

- Denne sag om aktindsigt er imidlertid så juridisk principiel, at gældende ret skal fastlægges af domstolene, siger hun til Information, der udkommer i morgen.

Læs artiklen i Information

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: