Landbruget fyrer topchef for fusk med EU-tilskud

Nicolai Nørgaard er blevet fyret fra sin toppost i landbruget. Her ses han til højre bagved daværende fødevareminister Mette Gjerskov, da DANAVL 5. september 2012 indgik en rammeaftale med Kina. Til højre bestyrelsesformand for Center for Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen. Foto: Videncenter for Svineproduktion

FUSK – Nicolai Nørgaard, landbrugets topchef for svineproduktion er blevet fyret på gråt papir efter fusk med EU-millioner. To afdelingschefer på Videncenter for Svineproduktion har været til ‘tjenslig samtale’, og yderligere seks ledere har fået en advarsel i skandalesagen, hvor der er jongleret med 19 millioner kroner.

Landbrug & Fødevarer har fyret sin topchef for Videncenter for Svineproduktion. Nicolaj Nørgaard er ansvarlig for alvorlige fejl i håndteringen af tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram i perioden 2007-2013. Pengene er kanaliseret ind i svinecentrets pengekasse og brugt på projekter i centret, der styres af Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har i dag har meddelt NaturErhvervstyrelsen, at organisationen er klar til at tilbagebetale uberettiget støtte, bod og renter på samlet 19 mio. kroner.

‘Den fejlagtige håndtering af EU-midler’ har medført, at direktør for Videncenter for Svineproduktion er blevet fyret med øjeblikkelig varsel. Også seks ledere på Videncenter for Svineproduktion har fået en advarsel, og to afdelingschefer har været til ‘tjenslig samtale’.

Stærkt beklageligt
- Det er uacceptabelt og stærkt beklageligt, at Videncenter for Svineproduktion ikke har håndteret støttemidler fra EU korrekt. Det skader erhvervets troværdighed hos både støttegivere og offentligheden, erkender direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

- Derfor satte jeg straks en ekstern undersøgelse i gang, da jeg blev opmærksomhed på, at kunne være var sket alvorlige fejl. Og derfor er direktøren for Videncenter for Svineproduktion i dag blevet afskediget.

Revisionsrapport udløst fyreseddel
Kort tid før jul fik Landbrug & Fødevarer en melding fra NaturErhvervsstyrelsen om, at en stikprøvekontrol havde afsløret, at udgifter til den såkaldte Erhvervsudviklingsordning var konteret på forkerte projekter.

Derfor måtte Landbrug & Fødevarer bestille et revisionsselskab til at gennemgå alle papirerne og foretage en uvildig revision af samtlige EU-støttede projekter i Videncenter for Svineproduktion helt tilbage fra 2007 til 2013.

Det er denne revisionsrapport, som i dag er blevet afleveret til NaturErhvervstyrelsen, som har udløst fyreseddelen til Nicolai Nørgaard.

- Vi har i dag stillet den uvildige revisionsrapport til rådighed for NaturErhvervstyrelsen for deres videre arbejde, ligesom vi er indstillede på at samarbejde og svare på yderligere spørgsmål. Vi har samtidig med øjeblikkelig virkning indført en række nye procedurer, der skal skærpe den interne kontrol, oplyser direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

- Der må ikke i fremtiden herske nogen tvivl om, at Videncenter for Svineproduktion bruger alle offentlige tilskudsmidler fuldstændigt efter hensigten i de enkelte støtteprojekter, siger han.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: