Lad os fokusere på bæredygtighed frem for frikadeller

KOMMENTAR – Vores appetit på fisk truer med at tømme verdenshavene for liv, hvis ikke vi fremmer det bæredygtige og miljøskånsomme fiskeri. Så når der kan lovgives om frikadeller, kan der vel også lovgives om fiskefileter?

Af Christian Poll, naturordfører for Alternativet

Hvis man har fulgt den såkaldte frikadellekrig fra Randers, ved man, at der i vores lille land er meget stærke holdninger til, hvad vi (og vores børn) får serveret, når vi spiser i det offentlige.

I ‘frikadellekrigen’ var selve danskheden på spil, flere hundrede års kulturkøkken var i fare for at gå i glemmebogen. Sådan lød det i hvert fald. Og resultatet blev da også, at svinekød skal være en fast bestanddel af madplanerne i Randers Kommunes institutioner.

Derfor glæder jeg mig til reaktionen på Alternativets nyeste forslag, som jeg synes tager fat i en noget mere alvorlig og virkelighedsnær problemstilling, men som på samme måde vil lovgive om det, vi putter i munden. Afsløret bliver det i hvert fald, hvor højt vi vægter en fiskefilet i forhold til en frikadelle.

Fisk fra bæredygtigt fiskeri
Vi foreslår, at det offentlige senest fra 2020 ophører med at bidrage til overfiskeri og ødelæggelse af havets natur. Det skal sikres ved, at kommuner, regioner og stat ved revision af deres indkøbsstrategi fremover kun køber fisk og skaldyr, der kommer fra fiskerier, der er bæredygtige eller lever op til retningslinjer for ansvarlighed.

Det vil i praksis sige, at det offentlige, hvis vores forslag bliver vedtaget, skal indkøbe fisk og skaldyr, der er certificeret af Marine Stewardship Council eller Aquaculture Stewardship Council eller som kommer fra fiskerier, der er naturskånsomme eller opdræt, der er økologiske.

Men er det nu også nødvendigt, tænker du måske? Det tyder de videnskabelige data desværre på.

På kanten af kollaps
På verdensplan er hele 90 procent af verdens fiskebestande enten fuldt udnyttede eller på kanten af kollaps. Vi fanger fiskene hurtigere, end de kan nå at formere sig. Verdenshavene er altså godt på vej til blive tømt for fisk.

Den udvikling vil vi i Alternativet gøre, hvad vi kan for at vende. Dels fordi naturen – og dermed fiskene – har stor værdi i sig selv, men også fordi tre milliarder mennesker her på planeten har fisk som deres primære kilde til protein. Hvis fiskene forsvinder, vil det få uoverskuelige ernæringsmæssige konsekvenser, lige så vel som det vil få konsekvenser for de mange fattige kystsamfund verden over, der tjener deres penge på fiskeri.

Det bedste ville selvfølgelig være, hvis alle fra i morgen køber bæredygtigt eller ansvarligt produceret fisk og skaldyr. Det kommer nok desværre ikke til at ske. Og vi begynder derfor med dette forslag i den offentlige sektor, der med sin massive købekraft kan være med til at flytte markedet.

Offentligt indkøb for 290 milliarder
Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 milliarder kroner, så det betyder virkelig noget, om staten køber bæredygtigt ind eller ej.

For et par år siden forpligtede staten sig på kun at indkøbe bæredygtigt FSC-certificeret træ. Det har været med til at flytte markedet og viser den gevinst, der er ved, at staten bruger sin købekraft til det fælles bedste.

Samtidig rykker detailhandlen allerede nu. Dansk Supermarked har forpligtet sig til kun at forhandle fisk og skaldyr fra bæredygtige eller ansvarlige fiskerier og IKEA, der årligt bespiser over 600 millioner mennesker i deres restauranter, har tilrettet deres sortiment, så der kun er bæredygtig seafood på menuen. De træffer så at sige valget for forbrugerne. Det samme har man set i andre butikker, hvor eksempelvis buræg bliver helt droppet i sortimentet.

Udviklingen er i gang, men det går langt fra hurtigt nok. Ikke når flere munde skal mættes. Ikke når det stadig står så skidt til med verdens fiskebestande, som det gør – på trods af årtiers indsats for at få styr på overfiskeri.

Situationen er særligt kritisk, når man husker på, at det ikke kun overfiskeri, der truer verdens fiskebestande. Klimaforandringerne fører til en hidtil uset forsuring og opvarmning af verdenshavene. Det går ud over verdens koralrev, der er så vigtige for fiskebestandene.

Hvis verdenshavene også i fremtiden skal være fulde af liv, hvis den værdifulde havnatur, koralrevene i troperne, stenrev og boblerev herhjemme, skal bestå, hvis de store blå dybders mangfoldighed også i fremtiden skal kunne brødføde milliarder af munde, ja, så skal vi gøre noget nu.

Kan skabe nye arbejdspladser
Det gode ved certificeringsordninger og ved naturskånsomt og økologisk fiskeri er også, at det skaber flere arbejdspladser. I dag er det naturskånsomme fiskeri herhjemme næsten uddødt. Fiskebyerne forfalder og kulturen, som vi kendte den fra de danske havne, sygner hen, mens de danske kvoter mere og mere ender på kvotebaronernes monstertrawlere og ofte bliver landet uden for Danmark.

Så mens jeg er i tvivl om, hvorvidt frikadellekrigen var nødvendig, er jeg ikke i tvivl om, at en indsats for verdenshavene er det, vi har brug for. For Danmark, for naturen og for fremtiden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: