Bornholm kan blive grønt eksperimentarium

ENERGI – Lad os gøre Bornholm til Danmarks eksperimentarium for grøn energi, skriver Anne Thomas, der er viceborgmester på Bornholm for Alternativet og partiets leder Uffe Elbæk.

Bornholm er ideel som platform for udviklings- og eksperimentalzone for smarte energiløsninger. Øen udgør en model af det danske samfund i størrelsesordenene 1:100. Grafik: Colourbox

KOMMENTAR

Af Anne Thomas, viceborgmester for Alternativet på Bornholm
Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet

Skal vi finde de smarteste grønne løsninger, som fremtiden fordrer af os, må vi eksperimentere og prøve os frem. Den grønne omstilling kræver mod og nytænkning. Derfor skal Bornholm være national energi-testzone.

For knapt 50 år siden indledte Danmark den kamp, som senere skulle give os den internationale førerposition på klima- og energiområdet. I 1970′erne var vi innovationspionerer for udviklingen af vindenergi, og i dag står der danskproducerede vindmøller både inden for landets grænser og rundt om i verden. Det kan vi godt være stolte af.

Der er imidlertid blæst meget vind gennem møllen siden, for nutidens og fremtidens energiløsninger handler ikke kun om vind, og vi må – selvom mange har svært ved det – erkende, at Danmark har mistet sin globale grønne førerposition. Derfor foreslår vi, at Danmark straks indleder kampen for at tilbageerobre den førende position som klima- og energifrontløber, der i fordums tider gjorde os til en grøn stormagt.

Plads til at tænke frit og nyt
Skal Danmark igen være en innovativ energifrontløber kræver det, at der gives plads til at tænke frit og nyt. Vi skal eksperimentere. Vi skal have ny viden og erfaringer. Hvis den grønne omstilling i energisektoren skal ske klogest, mest effektivt og hurtigst, skal vi give plads til nye ideer.

Derfor foreslår vi, at der oprettes en national energitestzone på Bornholm, hvor der kan eksperimenteres med smarte energiløsninger, så Bornholm kan inspirere resten af verden til at komme i gang med den nødvendige omstilling.

Skal vi efterleve Parisaftalen skal vores energiomstilling udbygges og intensiveres. Det er ikke længere et spørgsmål om vi gør noget for at løse klimaproblemerne, men om vi gør nok. Omstillingen til et fossiltfrit lavemissionssamfund går i dag alt, alt for langsomt. Vi har travlt, og vi har brug for nye ideer.

Nye teknologier rummer et stort potentiale i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund og vil i kraft af det store markedspotentiale også være en meget attraktiv vare på det globale marked – til gavn for klimaet og den danske økonomi.

Bornholm ideel som eksperimentarium
Det er svært at spå – også om behovene i fremtidens energisystem. Nye udfordringer kan ikke altid løses med gamle svar. Ideen om Bornholm som elsperimentarium for nye grønne løsninger har vi foreslået i vores energiudspil »God energi«, men det er sådan en god idé, at vi heldigvis ikke er alene om det.

Energikommissionen har anbefalet, at der skabes muligheder for netop at eksperimentere med nye energiløsninger i en afgrænset zone, mens virksomheder som Bornholms Energi & Forsyning, IBM, Ørsted, Dansk Energi, PowerLabDK m.fl. støtter forslaget om Bornholm som platform for udvikling af nye energiløsninger.

Tænk, hvis vi på Bornholm kunne afprøve smarte energiløsninger under fleksible og alternative rammebetingelser? Tænk, hvis solskinsøen var en åben platform for virksomheder, energiselskaber, myndigheder og universiteter?

En testzone, der accelererer udviklingen af en mere effektiv grøn omstilling og giver danske virksomheder en international konkurrencefordel? Hvis vi på Bornholm eksperimenterede og modulerede med markedsvilkår og tekniske løsninger for at indfri det største innovative potentiale og skabte erfaringen for den mest effektive og robuste teknologiudvikling?

Model af Danmark i 1:100
Bornholm er ideel som platform for udviklings- og eksperimentalzone for smarte energiløsninger. Øen udgør en model af det danske samfund i størrelsesorden 1:100. Bornholm udgør altså 1 pct. af Danmark og 0,2 pct. af Europa. Det gør det nemt at sammenligne data, mens øen er er komplet ”mini-samfund”, med hospital, skoler, arbejdspladser, huse osv. osv.

Det perfekte sted for fuldskala-forsøg. Den store andel af vedvarende energi i el-nettet gør Bornholm til unik test-facilitet for fremtidens intelligente el-net, SmartGrid. Fordi øen er – ja, en ø – kan vi isolere el-forsyningen fra andre el-net, hvilket giver et meget præcist datagrundlag.

Klimakrisen er vor tids største udfordring. Den truer i sig selv livets eksistens på Jorden, og samtidig påvirker, udløser og accelererer klimaforandringerne andre kriser. Det, vi gør de næste årtier, vil definere muligheden for liv på vores klode i al fremtid. Vi skal altså hurtigt i gang med at redde verden. Her spiller Bornholm en rolle. Hvis vi tør investere i det, kan Bornholm være med til at få Danmark på rette grønne kurs og gøre os til den energifrontløber, som kan inspirere hele verden til at omstille til en grønnere verden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: