Krav til EU om mere ambitiøse energimål

Elektronikvirksomheder og miljøorganisationer går nu sammen og kræver mere ambitiøse mål for EU’s regler om energieffektivitet.

Det Økologiske Råd og en række andre europæiske NGO-organisationer opfordrer sammen med ledende elektronikfirmaer som Philips, Electrolux, Bosch and Siemens EU til at sætte turbo på på arbejdet med at skabe flere bindende minimumskrav til apparaters energieffektivitet. (det såkaldte ecodesign-direktiv).

- Implementeringen af Ecodesign-direktivet går for langsomt, og derved tabes betydelige mængder sparet energi og penge på gulvet. Direktivet har et kæmpe potentiale, og er en af de væsentligste bidragsydere til at hjælpe EU frem mod sit mål om at opnå 20 % højere energieffektivitet i 2020. Derfor er det vigtigt at udnytte det optimalt, siger Jeppe Juul, energimedarbejder i Det Økologiske Råd.

Fælles udspil

I et fælles udspil til EU foreslår miljøorganisationer og virksomheder, at:

  • Der etableres klare prioriteter og ambitiøse og realistiske deadlines for produktkategorierne, så producenterne kan regne med at reglerne træder i kraft på et givent tidspunkt.
  • Det sikres at metodologien for at sætte effektivitetsstandarder bedre afspejler virkelighedens omkostninger og innovation.
  • Der afsættes flere ressourcer både på europæisk og nationalt niveau for at ecodesign- og energimærkningsregler til flere og nye produkter, og for at kravene træder i kraft rettidigt og med et tilstrækkeligt ambitionsniveau
  • Markedsovervågningen forbedres i medlemsstaterne, så forbrugerne kan stole på energimærkerne, produkterne overholder minimumskravene og det sikres at der konkurrences på samme vilkår på markedet

- De virksomheder der virkelig satser på at udvikle stadigt mere energieffektive kvalitetsprodukter understøttes bedst i disse bestræbelser ved at der laves klare og ambitiøse krav til energi-effektivitet på det europæiske marked, siger Jeppe Juul.

Med de allerede eksisterende ecodesign-krav til apparaters energieffektivitet forventer EU i 2020 at spare hvad der svarer til ca. 14 % af EU’s samlede elforbrug.

- Når industrien og NGO’erne er enige bør det være på den flade hånd for politikerne også at handle, mener Christian Ege, der er sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: