Konference om økologiens samfundsværdi

ØKOLOGI: Indholdet i ny vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder udarbejdet af ca. 70 forskere og eksperter præsenteres på en konference i Fællessalen på Christiansborg 22. april.

Økologiens samfundsværdi er emnet for en konference 22. april på Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

Fødevareministeriet finansierer som led i Økologiplan Danmark en vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder. Den skal afdække eksisterende og manglende viden om økologiens samfundseffekter i forhold til natur og biodiversitet, miljøpåvirkninger, energi og klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt landdistrikts- og erhvervsudvikling.

70 danske forskere fra en bred vifte af forskningsinstitutioner arbejder i øjeblikket på højtryk på vidensyntesen, der skal udkomme i bogform til september med titlen ‘Økologiens Bidrag til Samfundsgoder’. Allerede nu er de dog så langt, at de kan præsentere de foreløbige resultater. Det sker ved en konference på Christiansborg 22. april klokken 11-16.

Politikere stiller op til debat
Fødevareminister Dan Jørgensen åbner konferencen, otte forskere eksperter præsenterer indholdet i den kommende vidensyntese og inviterede politikere fra Folketingets forsknings- og fødevareudvalg stiller op til debat. Der er offentlig adgang, men kun et begrænset antal pladser, som bliver besat efter først-til-mølle-princippet.

Kirsten Lund Jensen, formand for ICROFS Programkomité lægger ud med at gøre status for økologien i Danmark. Foto: Ulla Skovsbøl

Kirsten Lund Jensen, formand for ICROFS Programkomité lægger ud med at gøre status for økologien i Danmark, og Niels Halberg præsenterer rapporten Ny viden om økologi. Beate Strandberg vil redegøre for økologisk landbrugs rolle i forhold til natur og biodiversitet. John E. Hermansen skal tale om miljøpåvirkninger, mens Kirsten Halsnæs vil fokusere på energi og klima, og Dorte Lau Baggesen holder oplag om sundhed og velfærd for mennesker. Mette Meldgaard vil i sit oplæg tage udgangspunkt i erhverv og landdistrikter, og Jan Tind Sørensen i emnet ‘sundhed og velfærd for dyr’.

ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk jordbrug og Fødevaresystemer – koordinerer arbejdet med vidensyntesen, mens Fødevareministeriet via NaturErhvervstyrelsen finansierer arbejdet med knap 3,5 millioner kroner.

Man kan tilmelde sig pr. mail til: grethe.hansen@icrofs.org

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: