Kommuner overser potentiale i biogas

Kun få kommuner sender deres madaffald igennem et biogasanlæg for at lave grøn energi. Det viser en rundspørge, foretaget af Danmarks Naturfredningsforening.

Madrester kan blive til energi ved hjælp af et biogasanlæg.

De fleste steder fungerer affaldssorteringen slet ikke, og mange kommuner har reelt givet op. I stedet for at afgasse det organiske affald ryger kartoffelskræller og andre madrester sammen med gamle konservesdåser og plastposer direkte til forbrænding.

Kun 12 procent af de kommuneri, der svarede, holder madaffaldet for sig selv og bruger det til at lave biogas. Restproduktet kan samtidig anvendes som værdifuld organisk gødning i både haver og på marker.

Samtidig viser tallene, at kun 20 procent af kommunerne giver borgerne mulighed for at kildesortere deres organiske affald og få det afhentet ved husstanden.

Grønt affald er en vigtig ressource
Enorme mængder affald bliver årligt brændt af i store ovne for at lave energi og varme til danske husstande. Men en stor del af affaldet kan udnyttes langt bedre, hvis det blev sorteret og genbrugt eller genanvendt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Der ligger en stort potentiale og venter i mange kommuner, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

- Hvis man sorterer det organiske affald fra det øvrige affald og sender det til bioforgasning, kan man få en masse ressourcer tilbage i kredsløbet som energi og gødning frem for at brænde det hele af, siger hun.

I den almindelige dagrenovation i Danmark bliver der i langt de fleste kommuner brændt emballage, elektronik, metal og meget andet, der rummer masser af genanvendelige ressourcer, hvis de ikke går op i røg.

VÆRD AT VIDE

Biogas i tal

  • 1 ton madaffald kan potentielt omsættes 180 kbm gas.
  • Gassen fra 1 ton madaffald rummer op til 1100 kwh.
  • Til sammenligning kan 1 ton gylle kun omsættes til beskedne 20 kbm gas.
  • I Danmark bliver der årligt smidt knap 500.000 ton madaffald fra husholdninger ud.
  • Et biogasanlæg med en udnyttet kapacitet på 25000 tons madaffald årligt kan drives som en rentabel forretning

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: