Københavns Universitet sparer energi

ENERGI – Grøn indsats sparer 35 millioner kroner om året for Københavns Universitet, som har skåret næsten halvdelen af CO2-udledningen bort og reduceret energiforbruget med 32 procent på ti år.

Københavns Universitet har reduceret energiforbrug og CO2-udledning markant. Den grønne indsats betyder årlige besparelser på 35 millioner kroner. Foto: KU

En ambitiøs indsats for at spare på energien på Københavns Universitet bærer frugt. Den betyder både grønne resultater og store økonomiske gevinster.

En ny opgørelse viser, at KU har reduceret sine CO2-udledninger med 48 pct. på ti år. Samtidig er energiforbruget reduceret med 32 pct.

Bag det flotte resultat ligger Danmarks og særligt Københavns grønne omstilling til vedvarende energikilder. Kraftværker, der bruger biomasse, og vindmøller bidrager til en væsentlig del af CO2-reduktionen for KU. Men universitetets egen indsats for at effektivisere energien har også en markant effekt.

- Vi ser resultatet af mange folks indsats – lige fra den enkelte medarbejder, som husker at lukke stinkskabet, til driftsfolk og projektledere der sørger for, at bygningerne bliver mere energieffektive, siger Tomas Refslund Poulsen, teamleder for Grøn Campus på KU.

Forbedret ventilation, LED-lys, effektiv styring af bygningerne og fjernkøling er blot nogle af de konkrete indsatser, der bidrager til resultaterne.

Grøn Campus 2020
Universitetet er med resultaterne godt på vej i forhold til de to væsentligste målsætninger i KU’s bæredygtighedsstrategi Grøn Campus 2020. Målet er at reducere CO2-udledningerne pr. årsværk med 65 procent i 2020 og energiforbruget med 50 procent pr. årsværk.

Med resultaterne bidrager KU til en mere bæredygtig udvikling samtidig med, at en mere effektiv brug af energien på KU i høj grad også gavner bundlinjen.

Energiindsatsen betyder, at KU i dag bruger ca. 35 millioner kroner mindre på energi om året. De cirka 110 millioner kroner, der hidtil er investeret i energiprojekter, er dermed godt givet ud og betyder flere penge til forskning og uddannelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: