Karsten Biering Nielsen i spidsen for Det Økologiske Fødevareråd

Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, er udnævnt som ny formand for Det Økologiske Fødevareråd.

Mette Gjerskov har udnævnt Karsten Biering Nielsen som ny formand for Det Økologiske Råd.

Fødevareministeren har udnævnt Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, til ny formand for Det Økologiske Fødevareråd. Han afløser enhedschef Anders Klöcker på posten.

Det Økologiske Fødevareråds arbejde er højt prioriteret i Fødevareministeriet. Karsten Biering Nielsen kan med sin store viden om tværgående emner bidrage væsentligt til, at økologi bliver tænkt sammen med ministeriets øvrige politikområder, håber ministeriet.

Første møde i Det Økologiske Fødevareråd med den nye formand for bordenden er den 7. februar 2013.

 

Fakta om Det Økologiske Fødevareråd

  • Det Økologiske Fødevareråd blev oprettet i 1987 under det daværende landbrugsministerium, da Folketinget vedtog den første lov om økologisk fødevareproduktion.
  • Rådet er sammensat med repærsentanter fra branchen, forbrugere og offentlige myndigheder, der sammen skal vurdere udviklingsmulighederne for dansk økologisk landbrugsproduktion og generere ideer til nye aktiviteter, der kan fremme økologisk jordbrug.
  • Rådet er i besiddelse af betydelig viden og erfaring på økologiområdet og skal rådgive fødevareministeren og komme med forslag til regler for kontrol med produktion, salg og mærkning. Rådet giver også en faglig indstilling til ansøgninger om konkrete projekter under tilskudsordningen til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer.
  • Rådet skal sikre en afbalanceret, konstruktiv og tæt dialog mellem Fødevareministeriet, fødevaresektoren og interesseorganisationer.
  • Rådet fungerer som overordnet kommunikations- og formidlingssted for økologi. Eksempelvis er der lige oprettet et eksportdialogforum, hvor organisationer og myndigheder koordinerer indsatser for fremme af eksport til markeder i 3. lande.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: