Det økologiske areal skrumper ind

Det økologiske areal toppede i 2002. Herefter gik det ned ad bakke i fire år, før økologien igen så småt begyndte at vinde frem på markerne. Kilde: NaturErhvervstyrelsen

ØKOLOGI – Efter seks år med fremgang skrumper det økologiske landbrugsareal. Tilbagegangen svarer til 0,7 procent af arealet, i alt 1.213 hektar, viser nye tal. Det sker på trods af regeringens målsætning om at fordoble det økologiske areal.

Trods regeringens erklærede mål om at fordoble det økologiske landbrugsareal dyrkede landmændene sidste år færre hektar uden sprøjtegift og kunstgødning.

Nye tal fra NaturErhvervstyrelsen viser, at det økologiske produktionsareal fra 2012 til 2013 er blevet 1.213 hektar mindre. Før blev 182.930 hektar dyrket økologisk. Nu er det kun 181.717 hektar. Det svarer til et fald på 0,7 pct.

Det samlede økologiske areal er steget 21 pct. siden 2007, men flere landmænd har opgivet økologien for at lægge tilbage til konventionel drift.

- Udvidelsen af det økologiske areal er gået i stå efter at have vist en støt stigning de seneste seks år. Der er mange faktorer, der gør sig gældende, og det er en beklagelig udvikling, siger udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, Karsten Biering Nielsen med henvisning til regeringens mål om at fordoble det økologiske areal.

Værst i Midtjylland
Det er først og fremmest i Midtjylland, økologien er sat på skrump. Men også i Syddanmark og på Sjælland er øko-arealet blevet mindre.

Den samlede andel af det økologiske produktionsareal omfattede i 2013 6,9 procent af det samlede danske landbrugsareal.

- Det er naturligvis kritisk for at nå målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020, når det økologiske areal ikke er øget, siger økologichef hos Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen.

- Jeg tror dog, nedgangen i arealet primært er sket hos malkekvægsbedrifter, og til trods for dette så har den økologiske mælkeproduktion været uændret i 2013. Det viser, at der stadig er mange muligheder for at rette op på udviklingen og få sat ekstra gang i den økologiske produktion og dermed øge arealet, mener hun.

Siden 2007 har antallet af økologiske landbrug ligget ret stabilt mellem 2.600 og 2.700. I dag er der 2.627 økologiske landbrug i Danmark, viser de nye tal.

Flere økologiske husdyr
Flere og flere husdyr får dog glæde af økologiens omfattende dyrevelfærdsregler, viser tallene.

Det samlede antal økologiske husdyr er steget fra 1.950.341 stk. i 2012 til 2.022.899 stk. i 2013. F.eks. er antallet af slagtekyllinger steget fra 295.311 stk. til 458.203 stk.  I både Nordjylland og Syddanmark er produktionen blev udvidet fra 2012 til 2013.

Til gengæld er der blevet færre malkekøer, der nu kan kræve at komme på græs om sommeren. Antallet er faldet med 2.270 stk. fra 2012 til 2013.

Eksporten stiger
Mens det økologiske areal svinder ind, stiger salget af økologiske varer i butikkerne fortsat. Flere og flere restauranter, kantiner og store institutioner serverer i stigende grad økologisk mad. Også eksporten viser gode takter.

- Vi kan se på de øvrige nøgletal, at øko-eksporten, detailomsætningen og de fuldt omlagte økologiarealer stiger, men vi skal også have det samlede areal til at stige, hvis vi skal nå fordoblingsmålet i 2020. Derfor igangsatte vi et servicetjek af den samlede økologiindsats, som er udført her i foråret, hvor vi snart modtager den endelige rapport, oplyser Biering Nielsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: