Kalø vil uddanne globale øko-bønder

ØKOLOGI – ‘Global Organic Farmer’ er et hit på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Uddannelsen skal gøre eleverne til innovative fødevareproducenter med økologisk indsigt og globalt udsyn.

Niels Kroman og Sandra Thornsohn er ved at uddanne sig som global organic farmers på Kalø Økologisk Landbrugskole. Foto: Ulla Skovsbøl

21-årige Niels Kroman ville have en musikuddannelse, eller også ville han bruge sin studentereksamen til at læse filosofi, idehistorie eller måske europæiske studer. Sandra Thornsohn på 23 så sig selv som arkæolog.

Men nu har de begge ændret planer: Sandra vil hellere se økologiske planter komme op af jorden end gamle potteskår, og Niels har droppet sine konservatoriedrømme for at blive global øko-landmand.

De to er begge elever på den nye landmandsuddannelse Global Organic Farmer på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Der knokler de med de landbrugsfaglige grundfag, de skal snart gennem et 10 ugers EUD Buisnes kursus i økonomi, og til august tager hele deres hold fire uger til Tanzania for at arbejde i kaffe- og bananplantager og passe køer på tanzaniansk.

Niels og Sandra er elever på en ny landbrugsuddannelse, som kræver studentereksamen, foregår på engelsk og prioriterer økologi og globalt udsyn som gennemgående ledetråde.

Store hoveder og store hænder
- Det er en uddannelse, som ikke kun er for dem, der har store hoveder eller for dem, der har store hænder. Vi vil skabe en sammenhæng mellem de store hoveder og de store hænder og uddanne fagligt dygtige fødevareproducenter, der både er teoretisk stærke og kan føre deres viden ud i praksis, siger Morten Erbs, som blev forstander for Kalø Økologiske Landbrugsskole i 2015.

Han har været lærer på skolen siden 2008 og var viceforstander, da hans forgænger i jobbet, Kim Quist, valgte at søge nye græsgange sidste år.

Skolen har været ude i en periode med økonomisk krise og faldende elevtal og blev blandt andet negativt påvirket haf Erhvervsskolereformen. Men nu ser det ud til, at den nye globalt orienterede landmandsuddannelse kan være med til at vende udviklingen.

Elevtallet for 2016 kommer ifølge Morten Erbs op på 100 årselever mod 50 sidste år. Målet er yderligere en fordobling til 200, og det skal den nye uddannelse være med til at sikre.

Idealistiske elever
Niels Kroman og Sandra Thornson er typiske for de elever, der søger ind på Global Organic Farmer. De er vokset op i parcelhuskvarterer i henholdsvis Viborg og Aarhus.

- Det er ikke den hard core landmandssøn fra den fædrene gård, som søger ind. Det er idealistiske unge med store drømme. Nogle har beskæftiget sig med landbrug før, nogle kommer direkte fra gymnasiet, og andre har allerede taget en anden uddannelse først, forklarer Morten Erbs.

Niels havde aldrig interesseret sig for landbrug, før han begyndte at arbejde som frivillig WWOOF´er (World Wide Opportunities on Organic Farms) på økologiske gårde på sine rejser i Europa.

- Men pludselig stod jeg nede i Østrig på en lille gård og malkede får, og det syntes jeg egentlig godt om,” konstaterer han, og den oplevelse har bragt hans drømme ind i helt andre baner:

- Jeg kunne godt tænke mig mit eget sted med får, hvor jeg kunne udvikle et eller andet nicheprodukt, så man kan leve af det, uden at det behøver at være så stort, siger han.

Sandra har det nogenlunde lige sådan. Hun var taget til Sardinen for at være med i en arkæologisk udgravning, men blev mere optaget af den lille sardinske øko-gård, hvor hun valgte at blive et par måneder bag efter. Hun er tiltrukket af økologien, omtanken for naturen og af tanken om det enkle liv og sammenhæng i tilværelsen.

- Jeg tror, der er mange unge i dag, der har det på samme måde og trækker sig fra bylivet,” siger hun. Der er flere og flere, der søger ud mod andre former for fællesskaber uden for de store byer, siger hun.

Forstander Morter Erbs: De globale øko-bønder skal have et stærkt fundament af landbrugsfaglig viden, men de skal også være med helt fremme, når det gælder innovation, it, salg og markedsføring. Økologien går som en rød tråd gennem alle fag. Foto: Ulla Skovsbøl

Stærk grundfaglighed
Idealisme og visioner er godt, men skal forankres i en solid faglighed og realitetssans, mener Morten Erbs.

- Fremtidens landmænd skal være i stand til at navigere i et bredere felt end dem, der er landmænd i dag. Man skal kunne koordinere forskellige produktionsgrene, være strategisk planlægger, indkøber, købmand og revisor. Man skal have virkelig mange forskellige kompetencer og være rigtig dygtig til det hele, siger han.

Derfor skal de globale øko-bønder have et stærkt fundament af landbrugsfaglig viden også være godt uddannede inden for innovation, it, salg og markedsføring. Men det som skal adskille Kalø fra andre landbrugsskoler, skal være, at økologien går som en rød tråd gennem alle fag.

- Vi må indrømme, at undervisningen her på Kalø har været alt for fragmenteret tidligere, siger Morten Erbs.

- I fremtiden skal den gennemsyre al undervisning her på stedet, og sådan har det ikke været før, selv om det er en økologisk landbrugsskole, siger han.

Ud på det dybe vand
Det er også økologien, der har trukket Niels og Sandra til Kalø. Ingen af de to har overvejet at tage en konventionel landmandsuddannelse. Den globale dimension appellerer også til dem, og for Morten Erbs er det globale udsyn centralt.

Han betegner sig selv som et verdensbarn, der er opvokset i Tanzania, hvor hans forældre arbejdede først for MS og siden for DANIDA. Han har boet i både Brasilien, Portugal og Australien og mener af flere årsager, det er vigtigt med en global dimension på landmandsuddannelsen – også selv om det måske er i Danmark, man ender med at drive landbrug.

- Ved at sende dem til Tanzania i fire uger, propper vi dem ned i en fuldstændig anderledes ramme. Nu står de pludselig på et afrikansk bjerg, hvor der er en helt anden jord og nogle helt andre plante og fuldstændig andre klimaforhold. Samtidig skal de forholde sig til mennesker med en anden kultur og et andet sprog og helt andre værdier, end de er vant til. Det gør vi for at udfordre deres grundfaglighed og lære dem at bruge den på andre måder og se nye muligheder, forklarer Morten Erbs.

- Vores elever, skal være superskarpe på grundfagligheden, og hvis man har styr på den, kan man agere som landmand overalt fra Sydgrønland til Sahara.

- Vi tager dem med ud på den dybe ende af bassinet, men i en beskyttet ramme, og når de er færdige med det, er de klar til at rejse hvor hen i verden det skal være, siger han.

Uddannelsen slutter dog ikke der. Den fortsætter med praktikforløb og skoleophold lige som en almindelig landbrugsuddannelse, så de globale øko-bønder er mindst lige så godt rustet til at blive landmænd og fødøevareproducenter.

Global Organic Farmer

  • 10 ugers landbrugsfagligt grundforløb.
  • 10 ugers EUD Buisnes (tidligere HD).
  • 4 ugers praktikophold i Tanzania.
  • Praktik 8 mdr.
  • 1. hovedforløb.
  • Praktik halvandet år.
  • 2. hovedforløb.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: