Kalø lægger økologisk jord til skolehaver

Et nyt skolehave-projekt er på vej i Syddjurs Kommune på Djursland.

SKOLEHAVER – Syddjurs Kommune på vej med tilbud om skolehaver til 0.-6. klasse sammen med Kalø Økologisk Landbrugsskole efter Haver til Mavers koncept.

Sara Cox håber at få grønt lys til projektet.

Æbleplantagen ved Kalø Økologiske Landbrugsskole skal genlyde af skolebørns råb og latter, når de klatrer i de gamle træer. Børnene skal opleve skolens grise, får, køer og heste. De skal holde høns og passe bier. Og så skal de dyrke deres egne haver som en integreret del af undervisningen i både natur–teknik, hjemkundskab og andre fag.

Sådan ser Sara Cox vision for skolehaver i Syddjurs Kommune ud. Inspireret af Haver til Maver-projektet i Fredensborg Kommune har hun i løbet af efteråret og vinteren 2013 arbejdet intenst på at få etableret et kommunalt skolehavetilbud i samarbejde med Kalø Økologisk Landbrugsskole og Syddjurs Naturcenter.

Projektet er på skinner og samarbejdspartnerne inklusive tre skoler – Molsskolen, Syddjurs Friskole og Mørke Skole – er på plads. Nu er det bare pengene, der mangler. Sara Cox har sendt en stribe tunge fondsansøgninger.

- Så nu krydser jeg bare fingre for positive svar, siger hun.

Afhænger af fondsmidler
Kommunen giver 20.000 og Haver til Maver i Humlebæk yder 85.000 kr. af de 10 mio., projektet har fået fra Nordeafonden til udbredelse af konceptet i andre kommuner. Derudover håber Sara Cox og Syddjurs Kommune på penge fra bl.a. Tips- og lottemidlerne, Friluftsrådet og Landdistriktspuljen.

Skolehaveprojektet skal ikke kun være for folkeskoleelever. Landbrugseleverne fra Kalø Landbrugsskole skal også involveres ligesom studerende fra fakulteter som biologi, sociologi, psykologi, geologi og andre relevante fag skal kunne involveres som frivillige og bruge erfaringerne fra skolehaverne i deres studier.

Og for Sara Cox, der er projektets primus motor, er det afgørende, at skolehaverne ikke kun bliver et aktiv for kommunens børn.

- Vi ønsker at Haver til Maver – Kalø skal være hele kommunens køkkenhave og læringsrum – ikke kun skolernes, siger hun.

- Haver til Maver – Kalø skal ikke kun henvende skoleleverne, men også til borgerne lokalt og til turister, for haverne kommer til at ligge lige op af Nationalpark Mols og Kalø Slotsruin.

Anemette Olesen som kok
Skolehaverne i Syddjurs Kommune skal bygge på samme principper som Haver til Maver i Fredensborg Kommune, der har udviklet konceptet.

Det vil sige, at skolehaven skal indgå i en række forskellige fag, at eleverne skal have 8-10 skolehavedage i løbet af dyrkningssæsonen, og at både natur, havedyrkning og madlavning indgår i undervisningen.

Sara Cox, der er sundhedskonsulent, håber, hun selv kommer til at stå ved udekomfurerne og lave mad med børnene sammen med forfatter og kursusleder Anemette Olesen, der også er involveret i projektet.

Anemette Olesen har i de seneste årtier skrevet en lang række bøger om mad, haver, planter og grøn levevis. Hun har desuden været kursus- og køkkenleder på flere højskoler og er oprindelig uddannet folkeskolelærer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: