Haver til Maver får 15 millioner fra Nordea

SKOLEHAVER – Foreningen Haver til Maver har endnu engang fået en stor bevilling fra Nordea-fonden til at udbrede og styrke sit skolehavekoncept yderligere – denne gang lyder beløbet på 15 millioner kroner.

Bestyrelsesformand Søren Eilersen har været drivkraft bag udviklingen og udbredelsen af Haver til Maver. Foto: Ulla Skovsbøl

Nordea-fonden har bevilliget 15 millioner til yderligere udbredelse og udvikling af skolehavekoncept Haver til Maver. Pengene skal bruges til at fordoble antallet af skolehaver, som drives efter Haver til Mavers model. Målet er, at der skal være etableret i alt 40 Haver til Maver projekter ved udgangen af 2019.

En del af midlerne fra Nordea skal desuden gå til at etablere foreningsliv for skolehaver i Danmark, til en indsats, som kan klæde flere folkeskolelærere på til at bruge skolehaven i undervisningen og til udvikling af digitale læringsforløb.

- Skolehaverne har vist sig at være en klar succes. Tusindvis af børn oplever glæden ved at dyrke, lave og smage mad sammen. Derfor er vi stolte over at være med til at skrue op for blusset, så endnu flere børn – og nu også voksne – kan tage del i de gode oplevelser, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden i forbindelse med bevillingen.

Glad projektchef
Haver til Mavers projektchef, Tove Preisler glæder sig over den nye bevilling og over de resultater, som allerede er opnået blandt andet takket være Nordea-fondens hjælp.

- Vi har på 10 år været med til at udvikle et undervisningstilbud, der kan lege læring ind i livet, og vi har erfaret, hvordan lokale initiativer i hele landet tager det til sig og udbreder det til flere børn, siger Tove Preisler i en pressemeddelelse.

- I 2016 stod ’Haver til Maver’ på 10.000 elevers skoleskemaer, og vi tror på, at endnu flere børn vil have glæde af og lyst til at mærke naturen, haven og maden som en platform for fag som natur/teknologi og madkundskab, men også dansk og matematik, siger hun.

Skolehave er ikke kun leg
Det er dog ikke nok, at skolehaver forsøger at lege læring ind i livet på børn, selv om den oplevelses- og aktivitetsbaserede undervisning i haven har mange kvaliteter. Evalueringen af den forrige bevilling fra Nordea-fonden (2013-15) konkluderede blandt andet, at Haver til Mavers koncept, som det har været hidtil, ikke i tilstrækkelig grad tager afsæt i kravene til læringsmålsstyret undervisning i Folkeskolen i dag:

- Vi kan konkludere, at det for at fremme den faglige kobling og relevans af skolehaveprogrammet er nødvendigt, at haveundervisningen ændres fra at være aktivitetscentreret til at tage udgangspunkt i de forenklede fællesmål. Der må tilrettelægges og gennemføres en tydeligere læringsmålstyret haveundervisning, hedder det blandt andet i evalueringsrapporten »Haver til Maver Studie af udbredelse og effekter af kulinarisk skolehaveprogram«.

Rapporten er udarbejdet af tre forskere fra DPU ved Aarhus Universitet i København for Haver til Maver.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: