Intet spor af forbudt stof i svin

SVINEKØD – Fødevarestyrelsen fandt i sidste uge det forbudte stof DES i et enkelt dansk slagtesvin, men trods efterfølgende analyser og kontroforanstaltninger er det ikke lykkedes at finde frem til, hvor stoffet kommer fra.

Danish Crown måtte i begyndelsen af tilbagekalde mere end tyve ton svinekød af frygt for sundhedsskadelige kønshormoner. Foto: Claus Sjödin

Fødevarestyrelsen fandt i sidste uge det forbudte stof DES i et dansk slagtesvin. Hele svinebesætningen blev straks lukket, tre svenske supermarkedskæder indførte et øjeblikkeligt stop for salg af svinekød fra Danmark, og Danish Crowns slagterier måtte trække mere end tyve tons kød tilbage fra detailhandelen.

Men nu viser de Fødevarestyrelsens resultater fra en række analyser foretaget umiddelbart efter, at ingen af analysesvarene indeholder DES, oplyser Fødevarestyrelsen.

Sundhedsskadeligt stof
Det forbudte stof DES går også under navnet diethylstilbestrol og er sundhedsskadeligt. Det blev for årtier tilbage anvendt som vækstfremmer i svineproduktionen.

Derfor nedlagde Fødevarestyrelsen omgående forbud mod, at der blev flyttet dyr fra den pågældende svinebesætning, og der blev iværksat en tilbagetrækning.

Efter fundet gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrol i den pågældende svinebesætning. Men ved kontrollen blev der ikke fundet tegn på brug af forbudte stoffer.

Prøver af dyr og foder
Fødevarestyrelsen har desuden udtaget en lang række prøver af dyr, drikkevand, gylle og foder for at finde frem til, hvor stoffet kunne stamme fra. Analysesvarene viser intet indhold af DES.

Efter fundet af DES i et svin, har Fødevarestyrelsen besluttet at intensivere overvågningen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: