Intern uenighed i regeringen om FN’s verdensmål for bæredygtighed

NATUR – Hvem tegner regeringen, når den er uenig med sig selv om FN’s verdensmål for bæredygtighed?

Mange plantearter tåler ikke næringsbelastningen med kvælstof. Det gælder blandt andet ulvefod, som ses på billedet. Foto: Søren Wium-Andersen

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Regeringens nye Handlingsplan for FN’s Verdensmål blev forelagt den 6. april 2017 i FN byen. Ved den lejlighed sagde finansminister Kristian Jensen i følge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet:

»Danmark går i spidsen, når det handler om at skabe bæredygtig udvikling både i Danmark og i udviklingslandene. Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift,«.

Det oplyses samtidigt, at Kristian Jensen skal repræsentere Danmark til juli ved den første verdensmålseksamen i FN i New York.

Esben Lunde havde allerede undsagt målene
På mødet i New York vil finansministeren næppe nævne, at en af hans ministerkolleger, dagen før den danske handlingsplan blev lanceret i FN-Byen, allerede havde undsagt planen, hvad angår biodiversitetsmålene.

For på et samrådsmøde i Miljø- og Planlægningsudvalget udtalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen den 5. april i følge Altinget: »Jeg tror ikke, at der er nogen lande, der når målsætningerne. Det er det realistiske svar at give.« Ministeren vil ikke love nye tiltag for at imødekomme verdensmålene.

Danmark svigtede de EU-mål, der var sat for at forbedre biodiversiteten inden 2010. De blev forlænget til 2020. Siden har regeringen sendt en rapport til EU, der viste, at vi er meget langt fra at opfylde de nye EU-mål, der skal opnås inden 2020. Regeringen iværksatte blot en langsommelig udlægning af urørte skove, som først vil nå sit helt utilstrækkelige mål i 2026!

Nu er mit spørgsmål: Hvem i regeringen tegner den danske politik set i relation til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på biodiversitetsområdet? Kan vi se frem til, at regeringen pålægger miljø- og fødevareministeren at fremskynde indsatsen for at opnå biodiversitetsmålene?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: