Intelligent vandstyring sparer energi

ENERGI – Ved hjælp af intelligente vandmålere og driftsoptimering i realtid har Skanderborg Forsyningsvirksomhed i et udviklingsprojekt reduceret sit energiforbrug med 15 procent. Nu skal erfaringerne bruges til at innovere fremtidens forsyningsservice i tæt samarbejde med partnere.

Vandværkerne kan høste mærkbare energibesparelser ved hjælp af ny teknologi, viser udviklingsprojekt i Skanderborg.

Danske vandværker behøver ikke længere pumpe løs med maksimalt tryk døgnet rundt. Ved at bruge ny teknologi kan man overvåge vandforsyningen i realtid og tilpasse den i forhold til forbruget fra time til time.

Det kan give både energibesparelser, billigere vandforsyning og bedre service til kunderne, viser et nyligt afsluttet udviklingsprojekt, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed har udført i samarbejde med Kamstrup, DHI og EnviDan.

Nye vandmålere i Skanderborg
I forsøget blev data på vandforbruget hos omkring 1500 private husstande og virksomheder i Skanderborg Øst løbende indsamlet via de nyligt installerede intelligente vandmålere, og sendt tilbage til forsyningsselskabet.

Undervejs overvågede målestationer på ledningsnettet tryk og flow. På vandværket sørgede avancerede algoritmer for at justere vandindvinding og udpumpning, så der blev brugt mindre energi på at pumpe vandet rundt i systemet. Samtidig blev det muligt at optimere driften af de kildepladser, som vandet hentes fra.

Klart billede af vandforbruget
– Dataindsamling i realtid tegner et klarere billede af vandforbruget. Det giver mulighed for at optimere forsyningen og reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen, siger administrerende direktør Jens Bastrup fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed, som ser mange flere mulige gevinster ved projektet i fremtiden.

- Eksempelvis kan vi undgå at pumpe med højt tryk i tidsrum, hvor vi kan se, at forbruget er lavt. I alt var vi i stand til at reducere energiforbruget med 15 procent på vores største vandværk. Skalerer man det op på landsplan, ville den opnåede energibesparelse for den samlede vandforsyning svare til en mellemstor by som Skive, fortæller han.

Samarbejde driver udviklingen
Jens Bastrup glæder sig især over, at resultaterne viser potentialet for at udvikle vandbranchen gennem samarbejde og ambitiøs nytænkning. Projektet udgør første skridt mod at realisere visionen om det, han kalder »Den intelligente vandby« og sker i tæt dialog med vandvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og kunder. Formålet er at omsætte ny viden til konkrete tiltag og produkter.

– Det, der skal drive udviklingen i den danske vandbranche, er en højere grad af innovative samarbejder. Vi er i færd med at gøre vores organisation mere data- og innovationsminded, og strategiske samarbejder er en vigtig brik i den indsats. Vores vision er, at Den intelligente vandby, i samarbejde med partnere, giver mulighed for at udvikle langt mere differentierede produkter og mere automatik i dialog med kunderne, siger Jens Bastrup.

Fakta om Den intelligente vandby

  • Den intelligente vandby er betegnelsen for en række datadrevne udviklingsprojekter på vand- og spildevandsområdet som Skanderborg Forsyningsvirksomhed har søsat i samarbejde med partnere i vandbranchen.
  • Formålet med Den intelligente vandby er at skabe intelligent styring og miljømæssige gevinster, blandt andet ved at udnytte de muligheder, der ligger i Big Data og Internet of Things.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: