Indkøbsaftale sikrer økologi på sygehuse

Ny indkøbsaftale for tre regioner skal sikre mere økologisk mad. Foto: Colourbox

STORKØKKEN – Kæmpe indkøbsaftale på fødevarer sikrer millionbesparelser og gode muligheder for køb af økologi, siger projektleder Ditte Nicolajsen, Region Syddanmark.

Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har netop indgået en samlet fødevareaftale til regionernes sygehuse. Både de konventionelle og økologiske produkter bliver billigere i forhold til regionernes nuværende aftaler, og regionerne forventer, at den nye aftale vil give sygehusene en årlig besparelse på cirka 15 millioner kroner.

Ifølge aftalen kan sygehuskøkkenerne få de samme økologiske varer som hidtil. Men aftalen rummer også mulighed for, at sygehusene i kontraktperioden kan skifte til flere økologiske produkter i takt med, at økologien udgør en stadig stigende andel.

Klog aftale
- Det har været vigtigt for os at lave en klog fødevareaftale, der tager højde for det forventede stigende økologiske forbrug, siger projektleder på udbuddet Ditte Nicolajsen fra Region Syddanmark.

Hun siger, at mere end 90 procent af de økologiske produkter kommer fra danske producenter. For eksempel ris og andre produkter, der ikke dyrkes i Danmark, importeres fra udlandet. I øvrigt tillader juraen heller, at man stiller krav om, at produkterne skal væreproduceret i Danmark, oplyser Ditte Nicolajsen.

Ikke alle sygehuse er dog tilfredse med den store samlede indkøbsaftale.

Det gælder blandt andet cheføkonoma Bente Sloth fra Aarhus Universitetshospital. Hun frygter, det vil gå ud over kvaliteten og udhule regeringens målsætning om at fremme dansk økologi.

Også på Regionshospitalet i Randers ærgrer man sig over at været bundet af den fælles indkøbsaftale.

- For mig vil det give meget mere mening at handle lokalt og få lokale råvarer ind ad døren, og jeg tror også, at det vil være billigere, siger cheføkonoma Mona Carøe til DR Nyheder.

Mulighed for lokale fødevarer
Aftalen omfatter ikke fersk kød samt frisk frugt og grønt. Det skyldes, at regionerne har vurderet, at det er bedre at lave mindre aftaler for disse produktområder, da det åbner op for lokale leverandører.

Aftalen er lavet i tæt samarbejde med sygehuskøkkenerne. I hver region er udnævnt en gruppe af økonomaer og cheføkonomaer til at repræsentere køkkenerne. Brugergruppen har fastlagt hvilke produkter der skal udbydes, kravene til dem og at der laves én aftale i stedet for at dele aftalen op i mindre aftaler.

Brugergruppens argument for én stor aftale har været, at det betyder mindre arbejde i hverdagen med bestilling og varemodtagelse.

Opnår stordriftsfordele
- Også kommercielt giver det god mening at lave én stor samlet aftale. Vi opnår stordriftsfordele, da vores leverandør kan få en bedre aftale med hans underleverandører og hans logistikomkostninger minimeres, da der skal færre lastbiler til at køre til vores sygehuse. Det er også en gevinst for miljøet, siger Ditte Nicolajsen.

Udbuddet er gennemført i tæt kontakt med de potentielle tilbudsgivere. Der har blandt andet været et høringsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere har haft mulighed for at komme med forslag til udbudsmaterialet.

- I regionerne arbejder vi meget med at inddrage såvel vores brugere som tilbudsgivere i udbudsprocessen. Det er vores mål at sikre, at vores brugere får de bedst mulige aftaler, både hvad angår økonomi og kvalitet, siger Ditte Nicolajsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: