Iltsvind har taget livet af titusinder af fisk i Filsø

NATUR – Titusinder af fisk til en samlet vægt på omkring 80 tons er døde i Jyllands næststørste sø, Filsø. Det sker efter flere dage med massivt iltsvind. Tørken og det varme, vindstille vejr efterfulgt af kraftig regn har været den udløsende faktor.

Fiskelivet i 400 hektar af den cirka 915 hektar store Filsø i Vestjylland er døde på grund af manglende ilt i vandet. Det kan et hold forskere fra Københavns Universitet dokumentere efter flere dages målinger og undersøgelser af vandmiljøet i Filsø. Foto: Theis Kragh

Der er formentlig ikke en eneste fisk, som har overlevet tre dage med iltsvind i august i den sydlige halvdel af Jyllands næststørste sø, Filsø, der i 2012 blev genskabt i et af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter.

Det oplyser Aage V. Jensen Naturfond.

Fiskelivet i 400 hektar af den cirka 915 hektar store Filsø i Vestjylland er døde på grund af manglende ilt i vandet. Det kan et hold forskere fra Københavns Universitet dokumentere efter flere dages målinger og undersøgelser af vandmiljøet i Filsø.

- Vi fandt i denne uge flere end 1.200 døde gedder langs bredderne af Filsø Søndersø. Men ikke kun de store rovfisk er bukket under. Hele fiskebestanden af skaller, aborrer, brasen, suder, hork og ål i Filsø Søndersø er slået ihjel. Hvad angår fiskelivet, er området tilbage ved 0, siger Theis Krag, der er lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet.

Han leder et nationalt forskningsprojekt, der over en årrække skal undersøge miljøtilstanden og artsrigdommen i 30 genskabte danske søer.

Iltsvind anskueliggjort
- Vores besøg i Filsø i denne uge blev anskuelighedsundervisning i iltsvind i ferske vande i meget stor skala. Vi har bogstaveligt talt oplevet den rygende pistol, og vi ved, hvorfor ulykken er sket. I kraft af vores målinger kan vi dokumentere, at et skybrud i slutningen af juli satte gang i en massiv transport af store mængder organisk materiale ud i Filsø Søndersø. Det let omsættelige organiske materiale stammede fra dræn i oplandet, og det nåede ud i Filsø via åer, som på kort tid transporterede det næringsrige vand ud i søen efter skybruddet, forklarer Theis Krag.

- Den lange periode med tørke har ophobet organisk materiale i drænrørene. Da de massive regnmængder så kom, er drænene så at sige blevet spulet rene, ligesom det kan ske med slammet i kloakker. Og Filsø har sluttelig taget imod det næringsrige materiale, fortæller han.

Fra klart vand til kakao
Den fiskerige Filsø Søndersø blev i løbet af få timer brun som kakao, da den modtog det næringsberigede vand fra oplandet.

- Da det organiske materiale nåede ud i søen, begyndte bakterier at nedbryde det. Den proces brugte al ilten i vandet, og fiskene bukkede gradvist under. Iltsvindet i Filsø Søndersø varede tre dage, siger Theis Kragh.

Forskerne har beregnet, at der døde op imod 200 kilo fisk pr. hektar af den 400 hektar store Filsø Søndersø. Det bringer massedøden op på rundt regnet 80 tons fisk fordelt på en halv snes arter.

Filsø Mellemsø, der udgør den nordlige del af Filsø, er formentlig gået stort set fri af iltsvindet og fiskedøden. Det skyldes at Søndersø opfangede det næringsrige vand.

Ukendt fremtid
Forskerne kan endnu ikke sige, hvordan søens planteliv vil reagere efter miljøkatastrofen.

- Tilsyneladende har bundens planter været i stand til at holde vejret så at sige. Også de bundlevende smådyr ser ud til at have klaret sig, men vi kender ikke langtidsvirkningerne af så massivt et iltsvind i en sø, som vi netop har været vidne til. Vi må dog konstatere, at fem års naturgenopretning i Søndersø er gået tabt, hvad angår et varieret fiskeliv. Vi risikerer nu at få et ensidigt økosystem præget af skaller. Balancen mellem rovfisk og et bredt udsnit af andre fiskearter er ødelagt, siger forskeren fra Københavns Universitet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: