Hver tredje vandboring er forurenet med giftrester

MILJØ – Den mest omfattende forurening med pesticidstoffer i grundvandet indtil nu, vurderer seniorforsker ved GUES. Ny undersøgelse af drikkevandsboringer i hele landet viser mange fund af stoffet DMS.

Over 30 procent af Danmarks drikkevandsboringer er forurenet med kemikalierester, viser ny opgørelse. Foto: Colourbox

Kemikalierester fra sprøjtegifte og maling er blevet fundet i 30 procent af de danske drikkevandsboringer. Det viser en ny opgørelse fra Det Geologiske Datacenter GEUS.

Der er især stoffet DMS (N,N-dimethylsulfamid), der forurener vandet og i 8,2 procent af boringerne er fundene over den såkaldte kravværdi, oplyser GEUS, som ikke lægger skjul på, at tallene er alarmerende høje.

»Det her er den mest omfattende forurening med pesticidstoffer i grundvandet indtil nu. Der er andre stoffer, der er næsten ligeså udbredte, men ikke i så høje fundprocenter som her«, siger Anders Risbjerg Johnsen, der er seniorforsker ved GEUS til DR Nyheder.

Får store konsekvenser for vores drikkevandforsyning
Forureningen vil ifølge GEUS få store konsekvenser for vores fremtidige drikkevandsforsyning,

»Der vil være en stor del af vores grundvandsressourcer vi ikke fremover kan bruge til drikkevand. Det vil selvfølgelig være et problem for vores drikkevandsforsyninger, der enten skal forsøge at rense vandet eller ud at finde nye boringer«, siger Anders Risbjerg Johnsen.

Miljøstyrelsen vil nu gennemgå GEUS’ analyse og fortsætte med at undersøge en eventuel sammenhæng til biocidanvendelser. Fundene er hovedsageligt i bynære områder. Det tyder på, at kilden kan være tidligere tiders brug af træbeskyttelse og maling.

Maling, frugttræer og jordbær
DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra to forskellige moderstoffer. De to moderstoffer, tolyfluanid og dichlofluanid, har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter.

Efter 2007 har stofferne ikke været brugt som pesticider, og de bruges heller ikke længere i træbeskyttelsesmidler mod svamp. Danmarks Farve- og Limindustri oplyser, at deres medlemmer heller ikke længere bruger stofferne i maling. Også Dansk Erhverv, oplyser ifølge myndighederne, at deres importører ikke har kendskab til, at stoffet anvendes i produkter på det danske marked.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: