Hver femte virksomhed producerer grønt

Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser for 250 milliarder kroner. Den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det viser ny statistik, der sætter tal på de økonomiske resultater ved Danmarks grønne omstilling.

De grønne virksomheder omsætninger for 250 milliarder kroner og beskæftiger8,6 procent af arbejdsstyrken i den private sektor. (Foto: CC BY flickr twicepix)

Danske virksomheder omstiller i stigende grad produktionen til at kunne levere grønne produkter og ydelser. Den grønne omsætning er på over 250 mia. kr. i 2010, svarende til 9,2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning, og i 2010 blev der eksporteret grønne produkter for over 80 mia. kr. svarende til 10,4 pct. af den samlede danske eksport. Dermed har Danmark den højeste andel af grøn eksport blandt EU15-landene.

Det fremgår af en ny erhvervsstatistik over grøn dansk produktion, som er udarbejdet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet.

Formålet med etablere en ny grøn erhvervsstatistik er at følge den grønne erhvervsudvikling på tværs af alle brancher og udviklingens betydning for dansk økonomi på et statistisk grundlag i de kommende år.

Grobund for grøn vækst
- Det er godt, at vi får dokumenteret de økonomiske fordele, der er knyttet til den grønne omstilling. Det klare budskab i den nye statistik er, at den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- Det er positivt, at den grønne omstilling, som regeringen har igangsat, også skaber grobund for grøn vækst. Vi arbejder i regeringen på, at en ambitiøs klima- og energipolitik omsættes til en positiv erhvervsudvikling, understreger han.

De grønne virksomheder er generelt større og eksporterer mere end de danske virksomheder i gennemsnit. Mens en gennemsnitlig dansk virksomhed eksporterer for over 660.000 kr. pr. ansat i 2010, eksporterer virksomheder med grøn produktion for over 770.000 kr. – og hvis vi specifikt kigger på grønne industrivirksomheder, eksporterer de for over 1.080.000 kr. pr. ansat.

Vil udvikle ny erhvervspolitik
- Regeringen lægger afgørende vægt på en grøn omstilling af økonomien, pointerer erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

- Derfor er vi ved at udvikle en ny erhvervspolitik, der ikke mindst har fokus på produkter og teknologier, der gavner miljø og klima, og som samtidig kan skabe mange af de nye job, vi har så hårdt brug for. Den nye statistik viser, at der allerede er tale om et område i kraftig vækst, og den er samtidig et rigtig godt arbejdsredskab i vores arbejde med grøn erhvervsudvikling, siger hun.

Den grønne produktion findes i næsten alle brancher, og omsætningen spænder over et bredt spektrum af varer. Lige fra solcelleanlæg, partikelfiltre og spildevandshåndtering til rådgivning inden for miljø og klima.

Vedvarende energi for 104 milliarder
Vedvarende energiteknologier omsætter for mere end 104 mia. kr. og er dermed det største grønne erhvervsområde i Danmark. Men også energieffektive teknologier, affaldshåndtering og teknologier, der bekæmper luftforurening har en høj omsætning.

- Grøn omstilling handler om at skabe vækst og spare på naturens ressourcer – at få mere ud af mindre. Derfor er jeg glad for, at den nye grønne erhvervsstatistik peger på, at beskyttelse af vores vand og genbrug af ressourcerne i affaldet er blandt de områder, som dansk erhvervsliv satser på, siger miljøminister Ida Auken.

Tyskland, Storbritannien og USA aftager 45 procent
De største grønne eksportmarkeder for danske virksomheder er Storbritannien, Tyskland og USA, der tilsammen aftager 45 pct. af den grønne eksport.

Samtidig er Storbritannien, Polen og Kina de markeder, hvor der har været den største stigning i den grønne eksport de senere år. Danmarks grønne eksport til vækstmarkederne kaldet BRIK og NEXT11 er steget væsentligt mere end den totale vareeksport.

Danmark ligger dog under EU15-gennemsnittet, når det kommer til grøn eksport til disse markeder.

 

Centrale konklusioner fra undersøgelsen

- Den grønne produktion tegner sig i 2010 for over 250 mia. kr. i omsætning, hvilket svarer til 9,2 pct. af den samlede omsætning i danske virksomheder med mindst én ansat.

- Den grønne eksport beløber sig til 80 mia. kr., hvilket svarer til 10,4 pct. af den samlede danske eksport. Den grønne andel af den samlede danske eksport er steget med godt 1 pct.point fra 2005 til 2010.

- Den grønne eksport til vækstmarkederne BRIK og NEXT11 er steget væsentligt mere end den totale vareeksport. Imidlertid ligger Danmark langt under EU15-gennemsnittet, når det kommer til grøn eksport til netop disse markeder. BRIK-landene består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina, mens NEXT11 udgøres af Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippinerne, Tyrkiet, Sydkorea og Vietnam.

- Knapt 106.000 var i 2010 beskæftiget med grøn produktion. Det svarer til, at 8,6 pct. af beskæftigelsen i den private sektor i Danmark er relateret til grøn produktion.

- Ca. 22.000 virksomheder i Danmark producerer og sælger ét eller flere grønne produkter (dvs. teknologier, varer og tjenesteydelser). Det svarer til, at ca. hver femte virksomhed med mindst ét årsværk producerer noget grønt. De grønne produkter udgør i gennemsnit 40 pct. af omsætningen i de virksomheder, der sælger grønne produkter.

- Tallene viser, at et bredt udsnit af danske virksomheder på tværs af alle brancher producerer løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.

- På energiområdet er vedvarende energiteknologier det største grønne erhvervsområde med en omsætning på over 104 mia. kr. i 2010. På miljøområdet er affaldshåndtering det største grønne erhvervsområde med en omsætning på over 55 mia. kr. i 2010.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: