Hospitaler og kommuner vil omstille til økologi

ØKOLOGI – 12 kommuner, en række hospitaler og uddannelsesinstitutioner har fået tilskud til at omstille deres storkøkkendrift til økologi.

En række hospitaler vil omstille til økologi.

Flere offentlige storkøkkener kan nu gå i gang med at omstille til økologisk mad med tilskud fra Fødevareministeriet og EU.

NaturErhvervsstyrelsen har givet tilsagn til tre af de i alt syv ansøgninger, som søgte under ansøgningsrunden i sommeren 2014. På de tre projekter deltager 12 kommuner, en række hospitaler og uddannelsesinstitutioner, som vil blive omstillet til økologi.

Indsatsen er et vigtigt værktøj til at nå målsætningen om en fordobling af det økologiske areal frem mod 2020, oplyser NaturErhvervsstyrelsen.

Midlerne er en del af det danske Landdistriktsprogram og Økologisk Handlingsplan 2020. Siden 2012 er der bevilliget midler til indsatsen, som fortsætter frem mod 2018, bl.a. med midler, der er afsat på Finansloven.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: