Højere straf for brug af ulovlige pesticider

Nye og mindre belastende sprøjtemidler skal godkendes hurtigere, mens sprøjtemidler, der risikerer at blive udvasket til grundvandet, skal holdes ude af det danske marked. Det fremgår af regeringens strategi, der skal sænke forbruget af de giftigste sprøjtegifte.

Ida Auken vil gå direkte efter landmænd, der importerer og anvender ulovlige sprøjtegifte. (Foto: Bjarke Ørsted)

- Vi vender tilgangen til sprøjtemidler 180 grader rundt. Under den tidligere regering gik der flere år, før man greb ind, hvis stoffer var mistænkt for at forurene grundvandet. Det er slut nu. Vi vil lade tvivlen komme drikkevandet og danskerne til gode, siger Ida Auken, der allerede ved den første mistanke vil gennemføre en ny vurdering af et sprøjtemiddel.

De seneste fem år er sprøjtemidlernes belastning af natur, miljø og sundhed steget med 35 procent, mens behandlingshyppigheden i samme periode er steget med 27 procent.

Ekstra kontrol ved grænsen og i stalden
Regeringen vil også kæmpe for at sætte en stopper for, at landmænd sprøjter deres marker med ulovlige midler hentet i udlandet. Strategien “Beskyt vand, natur og sundhed” afsætter øgede ressourcer til den fælles taskforce mellem SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen og skærper bødestraffen for lovbrud.

- Vi vil gå direkte efter de landmænd, som bevidst bruger ulovlige sprøjtemidler. Fremover vil vi give højere bøder til dem der bruger ulovlige midler og de kan få frakendt deres sprøjtecertifikat, så de ikke længere må sprøjte deres egne marker. Ulovlig import af forbudte sprøjtemidler er ikke acceptabel, og vi tager alle midler i brug for at få det stoppet, siger miljøminister Ida Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: