Helveg melder klar til aktion for klimaet

KLIMA – Klimaforandringerne er primært menneskeskabte. Hvis vi ikke gør noget, stiger temperaturen med op til 4,8 grader i dette århundrede. Men vi kan stadig handle, og det er tilmed økonomisk overkommeligt, lyder det fra IPCC i ny rapport.

- Vi skal væk fra kul, olie og gas. Både fordi vi skal begrænse temperaturstigningerne, men også fordi vi skal begrænse omkostningerne. Jo større problemet bliver, jo dyrere og jo sværere bliver det for vores børn at gøre noget ved det, siger Rasmus Helveg. Foto: Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Hvis vi ikke gør noget ved udledningen af drivhusgasserne, vil vi se en opvarmning i slutningen af århundredet på 3,7-4,8 grader. Det vil føre til meget høj risiko for alvorlige og irreversible konsekvenser på globalt plan.

FN’s klimapanel IPCC har netop offentliggjort synteserapporten til deres femte hovedrapport om det globale klimas tilstand som afslutning på klimapanelets møde i København.

Rapporten fastslår med større sikkerhed end tidligere rapporter, at temperaturstigningerne primært er menneskeskabte. Udledning af drivhusgasser fra afbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning har ifølge IPCC været den dominerende årsag til opvarmning siden midten af ​​det 20. århundrede.

Vi skal væk fra kul, olie og gas
Men rapporten slår også fast, at vi sandsynligvis stadig kan nå at holde temperaturstigningerne under 2 grader. Det vil kræve, at vi begrænser vores udledning af drivhusgasser drastisk, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

- Vi skal væk fra kul, olie og gas. Både fordi vi skal begrænse temperaturstigningerne, men også fordi vi skal begrænse omkostningerne. Jo større problemet bliver, jo dyrere og jo sværere bliver det for vores børn at gøre noget ved det, siger Helveg efter dagens offentliggørelse af synteserapporten til IPCC’s femte hovedrapport.

- Det er et afgørende øjeblik for menneskeheden. Jeg håber, at verdens ledere vil gå forrest, siger FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Vi skal skære 40-70 procent
Hvis vi skal have en chance for at holde den globale opvarmning under to grader, kræver det ifølge IPCC en reduktion i globale drivhusgasudledninger på 40-70 pct. i 2050 i forhold til 2010, og reduktionen skal fortsætte, så de globale udledninger bringes til eller under nul i slutningen af århundredet.

IPCC fremhæver ifølge ministeriet, at hvis vi ikke gør mere for at reducere udledningen inden 2030, vil det kræve væsentligt større reduktioner i fremtiden, og det vil blive dyrere. Men hvis vi sætter ind mod CO2-udledningerne nu, er de økonomiske konsekvenser ifølge IPCC til gengæld overskuelige.

En indsats, som kan holde temperaturstigningerne under to grader, vil ifølge forskerne kun reducere den årlige vækst i forbruget med 0,06 procentpoint i det 21. århundrede. Og det er vel at mærke i et scenarie, hvor man antager en årlig vækst i forbruget på mellem 1,6 pct. og 3 pct.

Positive sidegevinster
Den gode nyhed i rapporten er også, at handling kan give en lang række positive sidegevinster for vores sundhed, økosystemerne, biodiversiteten og i form af forbedret forsyningssikkerhed.

- Den gode nyhed er, at hvis vi handler nu, så er udgifterne overskuelige. Det viser Danmarks eksempel. Vores BNP er steget, samtidig med at vores CO2-udledning er faldet. Vi skal ikke være bange for at skrue op for ambitionerne i de internationale forhandlinger om en klimaaftale. Jeg håber virkelig, at alle har forstået budskabet. Nu er tvivlens tid ovre. Handlingens tid er kommet, lyder meldingen fra Rasmus Helveg.

600 forskere og eksperter
600 forskere og klimaeksperter har i den forløbne uge været samlet i FN’s Klimapanel (ICCP) for at færdiggøre en stor rapport om verdens klimaforandringer.

Rapporten bliver præsenteret på et pressemøde i København i dag søndag den 2. november. Rapporten bliver udgangspunkt for forhandlingerne om en ny klimaaftale (COP21), der skal foregå i Frankrig næste år.

 

Værd at vide om
IPCC’s femte hovedrapport

  • The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er et mellemstatsligt videnskabeligt organ, der blev oprettet af FN’s særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP) i 1988.
  • FN’s medlemslande har ved den afsluttende plenarforsamling d. 2. november i København færdiggjort budskaberne fra IPCC i den såkaldte synteserapport, der integrerer og sammenstiller vurderinger fra hele IPCC’s femte hovedrapport.
  • Femte hovedrapport fra IPCC er blevet offentliggjort i tre dele i 2013 og 2014.
  • IPCC-rapporterne trækker på forskning fra hele verden. Omkring 60 videnskabelige forfattere har været involveret i udarbejdelsen af ​​ synteserapporten. Mere end 830 videnskabelige forfattere fra 80 lande har bidraget til arbejdet med hele den femte hovedrapport. Og forfatterne har studeret mere end 30.000 videnskabelige artikler i forbindelse med udarbejdelse af femte hovedrapport.
  • Arbejdet er ledet af formand for IPCC Dr. R. K. Pachauri.
  • Danmark er værtsland for offentliggørelse af synteserapporten til IPCC’s femte hovedrapport. DMI er ansvarlig for den logistiske gennemførsel af arrangementet.

Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: