H.C. Andersens barndoms å har fået nyt liv

H.C. Andersens barndoms å på Fyn er blevet renere og har fået sine gamle former tilbage. Genopretningen af Odense Å og Odense Fjord, der blev indledt i 2003, er valgt som ét af de fire bedste miljøprojekter i EU i 2011.

Projektet har blandt andet skåret tilstrømningen af kvælstof til Odense Fjord ned med ca. 60 ton pr. år, og samtidig er der etableret et vådområde på 350 hektar. Odense Å har desuden fået nogle af sine gamle former tilbage. En strækning på ti kilometer har ingen fået slyngninger.

Projektet, der har et samlet budget på 53 mio. kroner, er støttet med 14 mio. kroner fra EU. Resten kommer fra Naturstyrelsen.

Hvad er der kommet ud af projektet ?

 • Et nyt vådområde på350 ha.

 • Reduktion af kvælstof tilstrømningen til Odense Fjord på ca. 60 tons pr. år.

 • En genslynget vandløbsstrækning på ca.10 km af Odense Å.

 • Græsningsaftaler på ca.156 ha langs Odense Å.

 • Græsningsaftaler på ca.51 ha langs Odense Fjord.

 • Plejeplan for strandenge langs Odense Fjord og plejeplan for arealer langs Odense Å.

 • Forbedringer i forhold til gunstig bevaringsstatus for Habitat arter og Habitat naturtyper.

 • Informationstavler.

 • Fugletårn for offentligheden.

 • Hjemmeside, seminar og rapporter om projektet.

 • Erfaringsudveksling mellem Tyskland og Danmark i forhold til Tykskallet Malermusling.

 • Overvågning af effekterne.

 • Lokal involvering af lodsejere i relation til den fremtidige drift.

 • Græsningslaug er etableret.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: