150 år gammel sø på Mors får nyt liv

NATUR – Succesfuld jordfordeling mellem lodsejere og Morsø Kommune genopliver Hundsø på 57 hektar og tilstødende enge.

Hund Sø omfattede 126 hektar mellem Sejerslev og Ejerslev på nordspidsen af Mors. Den blev udtørret i 1867 af en kreds af bønder. Foto: Kjeld Hansen

Efter at have været tørlagt i snart 150 år mangler Hundsø på den nordlige del af limfjordsøen Mors kun at Morsø Kommune åbner for vandet, så er den 52 hektar store sø vakt til live igen, skriver Dknyt.dk.

Genopretningsprojektet har været undervejs siden 2010 og er forløbet i god fordragelighed mellem lodsejere og kommune. Projektet er det første store vådområdeprojekt i regi af Limfjordsrådet, og foruden naturforbedring er formålet fjernelse af kvælstof med en effekt på ca. 16,2 tons pr. år.

Arealerne til genopretningen er fremkommet ved jordfordeling, og både lodsejere og kommune roser processens forløb.

- Det har medvirket til, at vi har kunne planlægge projektet på en meget smartere måde til gavn for alle i området, siger natur- og miljøchef Arne Kirk, Morsø Kommune til netmediet Dknyt.dk.

Aftale om at tørlægge søen i 1835
Projektområdet består primært af den gamle søbund, som i mange år har været drænet, så jorden i området har sat sig op til tre meter. Foruden søens 52 hektar omfatter det i alt 89 hektar store projektområde også 37 hektar enge. De samlede anlægsomkostninger løber op i ca. 3,5 millioner kroner.

Allerede i 1835 blev der truffet aftale om at tørlægge den 126 ha store Hund Sø, da den daværende ejer, justitsråd Friederich Hauch Stadel på Ullerup, forærede sin eneret til bønderne omkring søen, skriver Kjeld Hansen i bogen Det Tabte Land.
Til gengæld skulle bønderne udtørre den. Omkostningerne skulle fordeles på samtlige lodsejere, alt efter deres lodders størrelse og bonitet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: