Grønt lys til biogasanlæg ved Holsted

BIOGAS – 61 sydjyske landmænd har stiftet leverandørforeningen Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. og vil i samarbejde med Bionaturgas Danmark opføre et stort biogasanlæg ved Holsted mellem Esbjerg og Kolding.

Det kommende biogasanlæg ved Holsted skal afgasse gylle fra køer og svin svarende til 22.000 dyreenheder. ( Foto: Lemvig Biogas)

Et tilskud fra staten og EU på knap 42 millioner kroner har gjort det muligt at realisere planerne om et stort, fælles biogasanlæg til 167 millioner kroner, der ventes at stå klar hen på sommeren i 2014.

Om syv år skal halvdelen af al husdyrgødning sendes gennem et biogasanlæg og udnyttes som grøn energi. Det indgår som en del af regeringens energiforlig fra foråret 2012.

Kan opvarme 6.000 boliger
Biogasanlægget opføres som nabo til Danish Crowns slagteri i Holsted og skal årligt producere 10 millioner kubikmeter metangas, svarende til opvarmningsbehovet hos ca. 6.000 husstande.

Anlægget vil modtage gylle og anden husdyrgødning fra landmændenes i alt 22.000 dyreenheder. Biogassen opgraderes til naturgaskvalitet og sendes videre via Bionaturgas Danmark ud til forbrugerne gennem det landsdækkende naturgasnet.

Bionaturgas Danmark
Bionaturgas Danmark er et datterselskab under Naturgas Fyn, som er landets tredjestørste naturgasselskab. Bionaturgas Danmark betegner sig selv som en ‘ny markant aktør inden for biogasproduktion’.

- Anlægget i Brørup-Holsted er et vigtigt led, når vi skal sikre, at vi når regeringens grønne 2020-mål, siger Hans Duus Jørgensen, adm. direktør i Bionaturgas Danmark.

- Vi har fra Naturgas Fyn gennem en årrække haft en klar strategi om at deltage aktivt i udviklingen af biogassektoren i Danmark. Vi glæder os over fortsat at kunne præge denne udvikling og ser frem til samarbejdet med Brørup-Holsted Biogas, som har udviklet dette projekt med stort engagement og har adgang til husdyrgødningen, siger han.

Grøn energi og mindre miljøbelastning
Landmændene i leverandørforeningen har arbejdet med planerne siden 2008 for at udvinde CO2-neutral energi og begrænse miljøbelastningen fra husdyrgødningen i lokalområdet. Efter regeringens energiforlig fra marts er tilskudsreglerne nu så gode, at landmændene tør stole på, at økonomien holder.

- Når vi kan afgasse og hygiejnisere gylle og anden biomasse, kan vi reducere udledningen af CO2, kvælstof og metan betydeligt, og næringsstofferne i den afgassede gødning kan bedre optages i vores afgrøder, siger formanden for leverandørforeningen, Torben Pedersen.

Stor betydning
Han siger, at samarbejdet med Bionaturgas Danmark og realiseringen af biogas-projektet er af stor betydning for udviklingen af landbrugssektoren lokalt.

- Vi arbejder allerede nu med at begrænse lugtgenerne fra husdyrproduktionen. Men med biogasanlægget får alle vores nuværende leverandører denne mulighed og kan spare omgivelserne for de gener, der traditionelt er forbundet med spredning af gylle på markkerne, understreger Torben Pedersen.

Biogasanlægget reducerer udledningen af CO2 med ca. 26.000 ton årligt.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: