Grønt lys til at fiske østers i Limfjorden

Det er igen tilladt at fiske efter østers i Limfjorden, men kun i begrænset omfang. Foto: Colourbox

ØSTERS – I uge 42 er det Oesterweek, og myndighederne har givet grønt lys til at fiske efter østers i Limfjorden. Men kun i begrænset omfang.

Siden mandag 7. oktober har det igen været tilladt at fiske efter de eftertragtede østers i store dele af Limfjorden.

Østersbestanden har siden 2005 været i tilbagegang på grund af manglende tilvækst. Kvoten er derfor skåret ned til 130 ton for den kommende sæson.

Ikke fiskeri i Nissum Bredning
På grund af den lille bestand vil NaturErhvervstyrelsen ikke åbne for fiskeri efter østers i det naturbeskyttede område Nissum Bredning i år, da tidligere års fiskeri har påvirket området mere, end hvad der er foreneligt med kravene i EU’s habitatdirektiv.

- Vi skal sikre den rette balance mellem østersbestandens størrelse og fiskeriets påvirkning af Limfjordsområdet på den ene side, samtidig med at vi sikrer rammerne for erhvervet på den anden side, siger Jakob Munkhøj Nielsen, enhedschef i NaturErhvervstyrelsen.

Oysterweek i næste uge
Østerskvoten er blandt andet grundlag for flere arrangementer over hele landet i forbindelse med den såkaldte Oysterweek i den kommende uge, som er støttet af Fødevareministeriet med midler fra Fiskeriudviklingsprogrammet – se mere om de forskellige arrangementer på www.oysterweek.dk

Hensynet til at skabe den rette balance mellem natur og erhverv er også grunden til, at Fødevareministeriet og GUDP har prioriteret midler til to østersprojekter, som ser på forskellige muligheder for ‘bestandsophjælpning og klækning af yngel’,

- Lykkes disse projekter, er det Fødevareministeriets håb, at østersbestanden stiger, og at der kan skabes nye arbejdspladser i og omkring Limfjorden, lyder det fra NaturErhvervstyrelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: