Grønne ‘minearbejdere’ er fremtidens helte

MILJØ – Danmark skal kigge dybt i affaldet efter ressourcer, der kan genanvendes. Kildesortering skal bidrage til biogasproduktion i fremtiden, siger Det Økologiske Råd.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald.

Verden står overfor en ny krise – ressourcekrisen. Priserne på råstoffer som fx olie, fosfor, vand og metaller stiger, bl.a. fordi en voksende middelklasse i Asien efterspørger flere forbrugsgoder.

Det vil også kunne mærkes i Danmark, hvor vi især skal gentænke vores affaldsbehandling:

- Danmark er måske verdensmestre i affaldsforbrænding. Dette var oprindelig et fremskridt, men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Når det gælder sortering af affald, er vi på nogle områder bagefter vores nabolande, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Vi er gode til genbrug
Danmark er gode til genbrug, når vi måler genbrugsfraktionen i ton – mest fordi vi er gode til at genindvinde bygge- og anlægsaffald. Vi skal blive bedre til at genindvinde plast og træ, og så skal fremtidens grønne minearbejdere også på jagt efter fosfor. Fosfor er en knap ressource, som findes i den organiske del af husholdningernes affald.

- I dag har vi bedre muligheder for at sortere organisk affald fra end tidligere og bruge det til biogas. Vi kan kildesortere, eller bruge det såkaldte Renescience-koncept med enzymer, som pt. afprøves i stor skala på Amagerforbrænding, siger Christian Ege.

Biogas står overfor en stor udvidelse i fremtiden med det nye energiforlig. Med meget mere gylle til biogasanlæg, bliver der også brug for langt mere fast organisk materiale, som øger energiudbyttet.

Debatmøde på Borups Højskole
Det Økologiske Råd sætter i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri fokus på den nye ressourcedagsorden med debatmødet Revolutionér ressourceforbruget! 12. juni på Borups Højskole i København med bl.a. miljøminister Ida Auken.

Arrangementet er gratis og støttet af Europanævnet. I forbindelse med mødet udkommer Global Økologi med et tema om ressourcer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: