Greenpeace: Gå ikke på kompromis med klima-mål

KLIMAPLAN – Det er glædeligt, at det samlede og løfterige potentiale i kataloget til klimaplanen er betydeligt større end nødvendigt. Det får man brug for, når regeringen her og nu afskriver brug af afgifter.

Greenpeace opfordrer regeringen til at holde fast i sine ambitiøse klima-mål. /Foto: Daniel Beltra / Greenpeace

Greenpeace byder klimaplanen velkommen og opfordrer først og fremmest regeringen til ikke at gå på kompromis med sine overordnede klima- og energimål og sikre dem indskrevet i den klimalov, der efterfølgende skal sætte rammerne for, at tiltagene bliver ført ud i livet.

- Vi har ventet længe, men nu står vi heldigvis med et katalog over en lang række tiltag, der kan sikre den helt nødvendige reduktion af drivhusgas-udslippet inden for særligt landbruget og transportsektoren. Det bliver altafgørende, at regeringen holder fast i sine egne ambitiøse mål og ikke går på kompromis, når oppositionen og dele af erhvervslivet kan ventes at ville stille sig tilfreds med for lidt, siger klima- og energimedarbejder Tarjei Haaland.

Mange rigtig gode
- Der er mange rigtig gode tiltag og få helt uspiselige. Nogle af de bedste, der springer i øjnene, er tilskud til landmænd for at omlægge landbrugsjord på højbund til græsmarker og skov samt mere vindenergi fra endnu en kystnær havmøllepark, som begge vil give betydelige reduktioner.

Greenpeace forstår dog ikke, at regeringen på forhånd mere eller mindre afskriver muligheden for at bruge afgifter som værktøj til omkostningseffektive reduktionstiltag. En lang række af de mulige tiltag i klimaplanens tilhørende katalog rummer netop afgifter.

- Når argumentet imod tilsyneladende er den aktuelle økonomiske krise, bør det for os at se ikke udelukke, at man længere fremme mod 2020 åbner op for brug af afgifter i form af blandt andet roadpricing eller ved at skære i den refusion handels- og serviceerhverv får af deres elafgift, siger Tarjei Haaland om to af de forslag, der ellers netop vil kunne mindske CO2-udslippet allermest i kataloget.

Skal bane vejen for sidste seks procent
Klimaplanen skal bane vejen for, at regeringen sikrer de sidste seks procentpoint, der mangler, før Danmark kan opfylde regeringens egen ambitiøse målsætning om at reducere det hjemlige udslip af drivhusgasser med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Det brede energiforlig fra 2012 stod for de første 34 procent.

Terjei Haaland fra Greenpeace. /Foto: Greenpeace

- Der er ingen tvivl om, at det bliver uhyre svært for regeringen at få oppositionen og dele af erhvervslivets tilslutning til at sikre den samlede reduktion på i alt 40 procent. Ikke mindst når det gælder landbruget, skal regeringen holdes benhårdt fast på, at vi skal nå målene, og at det skal ske på hjemmebanen uden eksempelvis hjælp af kreditter fra projekter uden for EU, som Dansk Industri og oppositionen formentlig som minimum vil stille krav om at gøre brug af.

- I sidste ende bør regeringen være bundet af sit eget regeringsgrundlag og har muligheden for at gennemføre de nødvendige tiltag med dens flertal sammen med Enhedslisten. En klimalov med samtlige regeringens klima- og energimål indskrevet må alt andet lige vægte højere end et bredt flertal bag loven, hvis det indebærer, at der vil blive gået på kompromis med målsætningerne, siger Tarjei Haaland.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: