GMO-dyrkning skal forhindres i Danmark

KOMMENTAR – Enhedslisten vil forhindre, at ministeren får vidtgående bemyndigelser til at godkende eventuel kommende GMO-dyrkning i Danmark. Defor skal Miljø- og Fødevareudvalget have vetoret.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var for nylig på studietur til Spanien, hvor den danske ambassade i Madrid bød på en kop kaffe til et møde med repræsentanter for Syngenta og Monsanto. Foto: Søren Egge Rasmussen

Af Søren Egge Rasmussen, fødevareordfører for Enhedslisten

Et lovforslag om GMO-dyrkning i Danmark (L58) er ved at blive behandlet i folketinget. Miljø- og Fødevareudvalget har skyndt sig langsomt med at behandle lovforslaget. Hvilket har givet plads til en studietur til Spanien for at undersøge nærmere, hvilke konsekvenser det giver for landbruget, at der dyrkes GMO-majs i Spanien, hvilket er sket siden 1998 og nu udgør 30 procent af den samlede majsdyrkning.

Tankevækkende er det, at en del konventionelle landmænd i Spanien fravælger GMO-majs, fordi den ikke giver et højere udbytte, og fordi GMO-fri majs giver en højere pris, blandt andet fordi det handles til fødevareproduktion.

Økologerne i Spanien har det problem, at de nationale økologiregler tillader nul procent GMO-forurening, derfor fravælger økologer majsdyrkning i de områder, hvor der dyrkes GMO-majs.

Generne spreder sig over tid. Det kan både være gennem bestøvning og når majsfrø transporteres og opbevares. Der er ikke foretaget dyberegående undersøgelser af effekten på flora, fauna og jordens frugtbarhed i forbindelse med dyrkning af de gensplejsede afgrøder. Den fortsatte gensplejsede majsdyrkning står over for en ny risikovurdering, som skulle være foretaget allerede i 2008.

Studieturen viste ikke nogle fordele ved at dyrke gensplejset majs. Men viste at jagten på mest mulig foder til en al for stor animalsk produktion giver en uharmonisk landbrugsproduktion.

Mindre magt til landbrugsministeren
Ændringsforslagne fra Enhedslisten til loven har hensigten er at sikre, at det ikke bliver miljø- og fødevareministeren som får vidtgående bemyndigelser i loven til at godkende kommende GMO-dyrkning i Danmark. Tilsyneladende har alle partier nu tilsluttet sig ændringsforslagen.

I stedet fastlægger ændringsforslagene, at det sikres at alle GMO-sager omfattet af lovforslaget forelægges for Miljø- og Fødevareudvalget før afgrøderne kan godkendes til dyrkning eller afvises til dyrkning i Danmark. Det giver mulighed for offentlig debat, en grundigere debat og inddragelse af organisationer, både dem som er imod og for GMO-dyrkning

Enhedslisten havde helst set lovforslaget ændret, så Danmark kunne fastholdes som en GMO-fri Zone i Europa. Dermed kunne det sikres, at der ikke sker GMO-forurening af den økologiske produktion og den del af det konventionelle landbrug, der ikke ønsker at dyrke GMO-afgrøder. Samt forhindre risikoen for skader på naturen og risikoen for højere anvendelse af sprøjtegifte, når GMO-afgrøder er modstandsdygtige overfor bestemte sprøjtegifte.

Men Barrosodirektivet fra EU indeholder desværre ikke hjemmel til, at nationalstater kan indføre et generelt nationalt forbud mod dyrkning af GMOére, og et midlertidigt forbud kan ikke have en permanent karakter. Derfor er løsningen nationalt at sikre, at alle nye GMO-ansøgninger får en konkret politisk behandling og ikke blot overlades til ministeren at sagsbehandle.

Det fremgår af svar på spørgsmål 8 at der fremover forventes to til fire ansøgninger om GMO-dyrkning i EU.

Det fremgår af svar på spørgsmål 6, at nogle lande har truffet nationale politiske beslutninger om at undgå GMO-dyrkning på deres territorier. Dette er tilfældet i Frankrig, Grækenland, Letland, Litauen, Ungarn og Østrig. Enhedslisten vil arbejde videre for, at et egentligt GMO-forbud også kan blive vedtaget i Danmark.

Brug for aktive forbrugere
Det er interessant, at Arla nu vil finde flere konventionelle landmænd, som skal fodre uden gensplejset foder, fordi man frygter at forbrugerne også i Danmark vil kræve GMO-fri produktion.

Jeg er sikker på, at hvis forbrugerne viste mere om omfanget af importen af gensplejset soja til foder til kvæg, grise, kyllinger og høns, så kunne der komme en reaktion, der vil fremme økologien endnu mere og endnu engang bringe den traditionelle landbrugsproduktion i defensiven.

Vi har brug for aktive forbrugere, som både kræver GMO-fri dyrkning og stop for import af gensplejset foder. Fremtiden for dansk landbrug er omstilling til økologisk landbrug i pagt med naturen og ikke et kemikalie-landbrug med anvendelse af gensplejsede afgrøder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: