Globalt stop for udvinding af kviksølv

KVIKSØLV – Global enighed om at forbyde udvinding og begrænse brugen af kviksølv. Stoffet er meget giftigt og ophobes i dyr og mennesker. Stort gennembrud, siger miljøminister Ida Auken.

- Vi kan se enden på brugen af kviksølv, så vi er virkelig kommet langt, siger Ida Auken.

I weekenden lykkedes det i Genève at forhandle en ny global konvention om kviksølv på plads. Kviksølv er meget giftigt og kan spredes over lange afstande via luft og vand. Det kan ikke nedbrydes og ophobes derfor i dyr og mennesker.

I Danmark har vi allerede en af verdens strengeste reguleringer af kviksølv, men vi får stadig kviksølv tilført miljøet fra den grænseoverskridende forurening. Og på verdensplan har der hidtil ikke været nogen fælles begrænsninger i brugen af kviksølv. Danmark har i flere end 10 år været blandt forkæmperne for globalt bindende regler. En kamp, der endelig har båret frugt.

Stort gennembrud
- Det er et stor internationalt gennembrud, at der nu bliver sat en stopper for udvinding af kviksølv, siger miljøminister Ida Auken.

Den nye konvention omfatter alt fra udvinding af kviksølv i miner over brugen af kviksølv i produkter og produktionsprocesser til udledninger til luft, jord og vand og endelig til håndtering af kviksølv i affaldsbehandlingen.

Konventionen vil stoppe for tilførsel af ny kviksølv ved at forbyde åbning af nye miner og sætter en frist for lukningen af eksisterende miner. Desuden indeholder konventionen begrænsning af og forbud mod brug af kviksølv i diverse produkter og produktionsprocesser. På den måde tages afgørende skridt for at nedbringe den mængde kviksølv, der cirkulerer på markedet.

Eksperimenter i kemitimerne
- Jeg har hørt beskrivelser af, hvordan mine forældres generation fik en klat kviksølv at eksperimentere med i kemitimerne i skolen, og de fleste af os kan selv huske, da det var i ethvert termometer. Nu kan vi se enden på brugen – også i resten af verden – så vi er virkelig kommet langt med det internationale samarbejde, siger Ida Auken.

Den nye konvention begrænser udledningerne til luft fra f.eks. kulkraftværker og andre større industrianlæg. Brugen af kviksølv i små guldminer i den fattige del af verden er i dag den største kilde til udledninger til miljøet. Det adskiller sig meget fra den øvrige industrielle brug af kviksølv og behandles derfor særligt i konventionen med planer for en reduceret anvendelse og mindre udledninger.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: