Global klimaaftale er tvingende nødvendig

KLIMA – Det Internationale Energiagentur siger, det er tvingende nødvendig, at politikerne enes om en global klimaaftale i København næste år.

Connie Hedegaard: erden står overfor enorme investeringer i ny teknologi, som vil have stor betydning for udledningen af drivhusgasser i mange år fremad.

Verden står ved en korsvej, og det er af afgørende betydning, at næste års internationale klimakonference i København munder ud i en ny international klimaaftale.

Det siger Det Internationale Energiagentur (IEA) i dag i organisationens årlige World Energy Outlook, som netop er offentliggjort i London.

Fortsætter vi med at producere og forbruge energi som hidtil, vil koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren fordobles inden udgangen af dette århundrede, hvilket giver globale temperaturstigninger på op til seks grader i gennemsnit.

Lave oliepriser hører fortiden til
IEA peger også på, at lave oliepriser hører fortiden til. Også af hensyn til forsyningssikkerheden er der behov for en kursændring. Ellers vil verden i 2030 have behov for ekstra olie svarende til seks gange Saudi Arabiens nuværende produktion.

Ændrer vi ikke spor, kan resultatet kan blive kraftigt stigende og svingende priser eller endog en egentlig mangelsituation. Samtidig vil det lede til en voldsom stigning i udledningen af drivhusgasser.

- Når IEA’s rapport slår fast, at det er nødvendigt, at både USA, EU, Rusland, Kina og Indien er med i en aftale i København næste år, så understreger det, hvor vigtigt det er, at vi får en ambitiøs, global aftale næste år i København. De udviklede lande skal gå forrest i denne proces”, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard i en kommentar til rapporten.

Hun påpeger, at det vil kræve massive investeringer i fremtiden, særligt i udviklingslande, hvis den globale energistruktur skal ændres. Men der er ikke nogen vej uden om, som Det Internationale Energiagentur også konkluderer i rapporten. Kraftværker har meget lang levetid, så udledningen fra ineffektive værker vil følge os i mange år fremover.

Enorme investeringer i ny teknologi
- Verden står overfor enorme investeringer i ny teknologi, som vil have stor betydning for udledningen af drivhusgasser i mange år fremad, siger Connie Hedegaard.

Ifølge hende viser IEA-rapporten med al tydelighed, at de dispositioner, vi træffer i dag om investeringer i fremtiden, vil have en tydelig effekt på, hvordan det går med indsatsen mod klimaforandringer og for styrket energisikkerhed i de næste 30-40 år.

- Derfor er det afgørende, at vi med en ny global klimaaftale får skabt en ramme, der sikrer, at disse investeringer sker i klimavenlige teknologier. Sænker vi energiforbruget og udbygger med vedvarende energikilder på verdensplan, kan vi ifølge IEA ændre udviklingen. Men det kræver, at vi handler nu, siger Connie Hedegaard.

Investeringer på 0,55 pct. af BNP per år
For at holde koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, hvor den globale temperaturstigning begrænses til to grader, vurderer IEA, at det vil kræve investeringer svarende til 0,55 pct. af BNP per år.

IEA understreger, at det vil kræve en massiv indsats fra verdens lande at nå dette mål. IEA regner også på et mindre ambitiøst scenarie, der vil holde temperaturstigningen under tre grader. Her vurderes de årlige investeringer at være 0,24 pct. af BNP.

- FN’s klimapanel har slået fast, at det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader med de teknologier, vi har i dag, eller som er på tegnebrættet. Men det forudsætter en hurtig og global indsats. IEA’s analyse viser netop, at hvis vi ikke kommer i gang meget hurtigt, bliver det kun sværere og dyrere at løse denne opgave. Derfor er det også så afgørende, at vi i 2009 bliver enige om global aftale, der kan bringe en bred palet af virkemidler i spil, så det sikres, at vi indtænker klimaet i alle langsigtede investeringer, siger Connie Hedegaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: