Gjerskov vil af med bøvl og bureaukrati

EUs landbrugspolitik skal forenkles. Fødevareminister Mette Gjerskov vil lette arbejdet for EUs landmænd og myndigheder.

Mette Gjerskov vil lette arbejdet for landmænd og embedsmænd.

- Når vi reformerer landbrugspolitikken er det vigtigt, at vi reducerer administrative byrder og omkostninger, siger Rådets formand, fødevareminister Mette Gjerskov.

- Formandskabet har tre grundlæggende mål: At lette arbejdet for landmændene, at lette arbejdet for myndighederne – så vi ikke skal ansætte flere folk til kontrol – og at forbedre retssikkerheden, så landmændene bedre kan gennemskue reglerne, og myndighederne ikke risikerer senere at blive underkendt af EU, understreger Mette Gjerskov.

For ud for dagens debat havde det danske formandskab bedt medlemslandene komme med konkrete forslag til afbureaukratisering af landbrugspolitikken. Formandskabet har ind til videre modtaget over 300 sider med forslag.

- Mine kollegaer har allerede leveret over 300 sider med forslag til afbureaukratisering af den fælles landbrugspolitik. De mange siders forslag fortæller ikke kun, at der er nok at tage fat på. De fortæller også om mange nationale og regionale forskelligheder. Det skal vi have øje for i reformen, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Skal indtænkes fra begyndelsen

Medlemslandenes forslag vil indgå i reformarbejdet, og medlemslandene er enige om at fortsætte bestræbelserne på at forenkle frem mod vedtagelsen af en ny fælles landbrugspolitik.

Det er afgørende, at drøftelsen om forenkling sker i selve forhandlingerne om landbrugsreformen, og ikke først tages op efterfølgende. Forenklingerne skal indtænkes fra begyndelsen, understreger Mette Gjerskov.

EU’s landbrugspolitik skal reformeres for perioden 2014 – 2020. EU-Kommissionen fremlagde i 2011 forslag til en samlet reform. Reformens enkelte elementer diskuteres under det danske EU-formandskab.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: